Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

mezinárodní organizace pro migraci

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) je hlavní mezivládní organizací pro otázky migrace, jejímž hlavním cílem je podpora humánní a řádné migrace ve prospěch všech; není součástí systému OSN.

IOM vznikla v roce 1951, Česká republika je jejím členem od 28. listopadu 1995. Řídícím orgánem je Rada, jež zasedá zpravidla jednou za rok; dvakrát ročně zasedá Stálý výbor pro program a finance.

IOM pracuje ve čtyřech širokých oblastech řízení migrace: a) migrace a rozvoj; b) usnadňování migrace; c) regulace migrace; d) nucená migrace. Průřezovými aktivitami IOM pak jsou: podpora mezinárodního práva migrace, strategická diskuse a vedení, podpora práv migrantů, zdraví migrantů a genderový rozměr migrace.

Více o IOM v České republice.