Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

světová organizace duševního vlastnictví

Světová organizace duševního vlastnictví (dále jen WIPO) je specializovanou agenturou OSN. Je zcela výhradně zaměřena na rozvoj vyváženého a dostupného systému duševního vlastnictví, který odměňuje kreativitu, podporuje inovaci a přispívá k ekonomickému rozvoji a zároveň tak chrání veřejný zájem.

WIPO byla založena v roce 1967 Úmluvou o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví a jejím hlavním mandátem uděleným členskými státy je celosvětová podpora ochrany práv duševního vlastnictví skrze vzájemnou spolupráci, jak mezi členskými státy, tak i ostatními mezinárodními organizacemi. Generálním ředitelem je Francis Gurry (od 1. října 2008).

strategické cíle

WIPO revidované a rozšířené strategické cíle jsou součástí harmonizačního procesu v rámci organizace samotné. Nově stanovené cíle umožní WIPO plnit úkoly mandátem stanovené více efektivněji v reakci na rychle se rozvíjející externí prostředí a výzvy pro oblast duševního vlastnictví ve 21. století.

Devět strategických cílů stanovených v Revidovaném programu a rozpočtu pro bienále 2008/09 lze rozdělit následovně:

  • Vyvážený rozvoj mezinárodního normativního rámce pro oblast duševního vlastnictví
  • Ustanovení primárních globálních služeb v oblasti duševního vlastnictví
  • Umožnění užití duševního vlastnictví pro oblast rozvoje
  • Koordinace a rozvoj globální infrastruktury v oblasti duševního vlastnictví
  • Vytvoření světového referenčního zdroje informací a analýz z oblasti duševního vlastnictví
  • Mezinárodní spolupráce v otázkách budování respektu k duševní u vlastnictví
  • Otázky vazby duševního vlastnictví na otázky globálních politik
  • Podpora vzájemného vztahu a dobré komunikace mezi WIPO, členskými státy a stakeholdery
  • Tvorba efektivní administrativní a finanční struktury, jež umožní WIPO plnit program

jak funguje

Podrobné podmínky týkající se mandátu WIPO, funkcí, financování a otázek procedurálních jsou dále upraveny ve shora zmíněné Deklaraci.

členské státy

Tyto jsou v rámci WIPO rozhodující pro určování veškerých aktivit a vývoje této organizace. Pravidelně se setkávají na shromážděních, v komisích a pracovních skupinách.

V současné době má WIPO 184 členských států, celkově tedy více než 90% zemí.

sekretariát

Též označovaný jako tzv. Mezinárodní Byro – je rovněž situován v Ženevě.  Mezi jeho zaměstnanci, kteří jsou vybíraní z více jak 90 zemí, jsou rovněž experti z různých oblastí práva duševního vlastnictví, ekonomie, správy nebo IT.

Příslušné divize Sekretariátu jsou odpovědné za koordinaci zasedání členských států a implementaci jejich rozhodnutí, dále za správu mezinárodních registračních systémů nebo za rozvoj a provádění programů určených k dosažení cílů stanovených pro celou organizaci.

Více informací je dostupných na adrese:

http://www.wipo.int/portal/index.html.en

Česká republika podepsala Marrákešskou smlouvu

Kateřina Sequensová, velvyslankyně a stálá představitelka ČR při OSN a jiných mezinárodních organizacích v Ženevě, podepsala dne 24. června 2014 jménem ČR s výhradou ratifikace Marrákešskou smlouvu o usnadnění přístupu k vydaným dílům pro osoby… více ►

Australan Francis Gurry nominován na generálního ředitele WIPO

gurry

Stávající generální ředitel Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) Francis Gurry byl znovu nominován ke jmenování generálním ředitelem této organizace na funkční období 2014 až 2020. více ►

WIPO: ČR koordinátorem regionální skupiny pro rok 2014

x2014_02_18

Začátkem roku 2014 převzala Česká republika z rukou polské delegace pozici koordinátora regionální skupiny středoevropských a pobaltských států (Central European and Baltic States, CEBS) ve Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO). více ►