Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

světové ekonomické fórum

Světové ekonomické fórum (World Economic Forum, WEF) jedle svých slov nezávislá mezinárodní organizace usilující o zlepšení stavu světa zapojováním podniků, předních politiků a akademiků do utváření globálních, regionálních a průmyslových agend.

Představuje poměrně novou a sílící formu mezinárodní spolupráce, ve které se angažují subjekty z různých oblastí společenského života. WEF bylo založeno v roce 1971 jako nezisková organizace a usiluje o to být nestrannou entitou bez politických vazeb či národních zájmů. Členská základna není tvořena zástupci národních vlád, nejedná se tedy o klasickou mezinárodní organizaci mezivládního typu. Aktivity fóra jsou financovány z příspěvků členů a partnerských firem, tj. subjektů soukromého sektoru. V čele Fóra stojí nadační rada tvořená vedoucími postavami občanské společnosti a podnikatelské, politické i akademické sféry. Členové se aktivit rady účastní po dobu tří let. Řízení je v rukou řady manažerů v čele s výkonným předsedou.  Podle profesora Klause Schwaba, zakladatele a výkonného předsedy, vyplývá potřeba takového fóra z rostoucí komplexity a vzájemné závislosti prvků globalizovaného světa, ve kterém se stírají hranice mezi ekonomickými, sociálními a politickými problémy.

Světové ekonomické fórum (World Economic Forum, WEF) je nezávislá mezinárodní organizace usilující o zlepšení stavu světa zapojováním podniků, předních politiků a akademiků do utváření globálních, regionálních a průmyslových agend. Představuje poměrně novou a sílící formu mezinárodní spolupráce, ve které se angažují subjekty z různých oblastí společenského života. WEF bylo založeno v roce 1971 jako nezisková organizace a usiluje o to být nestrannou entitou bez politických vazeb či národních zájmů. Členská základna není tvořena zástupci národních vlád, nejedná se tedy o klasickou mezinárodní organizaci mezivládního typu. Aktivity fóra jsou financovány z příspěvků členů a partnerských firem, tj. subjektů soukromého sektoru. V čele Fóra stojí nadační rada tvořená vedoucími postavami občanské společnosti a podnikatelské, politické i akademické sféry. Řízení je v rukou řady manažerů v čele s výkonným předsedou.  Podle profesora Klause Schwaba, zakladatele a výkonného předsedy, vyplývá potřeba takového fóra z rostoucí komplexity a vzájemné závislosti prvků globalizovaného světa, ve kterém se stírají hranice mezi ekonomickými, sociálními a politickými problémy.

Zásadním hodnototvorným prvkem fóra jsou tzv. komunity, která těží ze spolupráce zainteresovaných subjektů. Platforma WEF sestává ze subjektů vládních, z oblasti businessu a občanské společnosti, dále ze skupiny subjektů zaměřených na budoucí vývoj (Future-focused Communities) a strategických společenství (Strategic Insight Communities). S cílem zmapovat vývoj a současné trendy ve světovém dění vydává WEF řadu reportů, které do detailu zkoumají širokou škálu globálních problémů. Nastupující vlajkovou lodí Fóra je vedle notoricky známé zprávy o světové konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Report) zpráva o globálních rizicích (Global Risk Report) vydávaná od roku 2005. WEF také pořádá sérii setkání, z nichž nejznámější je lednové výroční zasedání WEF ve švýcarském Davosu. Fórum pořádá také srpnové výroční zasedání nových šampiónů, přezdívané „letní Davos“ a v listopadu se každoročně koná summit pro globální agendu ve Spojených arabských emirátech. Mimoto se pod záštitou WEF koná řada regionálních či ad hoc setkání.

Česká republikasoustavně posiluje vztahy se Světovým ekonomickým fórem, a přestože nemá ve vztahu k WEF žádná práva nebo závazky, usiluje o užší spolupráci. Cílem spolupráce je porozumění aktivitám fóra a případné zapojení České republiky do těchto aktivit na různých úrovních – od účasti na summitech po zapojení českých subjektů, ať už firem nebo jednotlivců, do sítí WEF. V neposlední řadě se Česká republika snaží ve spolupráci s WEF o zvyšování povědomí o aktivitách fóra v české společnosti.

 

Česká republika si v žebříčku konkurenceschopnosti polepšila o 9 míst

x2014_02_19

Světové ekonomické fórum (WEF) připravuje každoročně studii Global Competitiveness Report, která hodnotí konkurenceschopnost celkem 144 zemí světa. Česká republika si letos po čtyřech letech kontinuálního propadu polepšila o 9 míst a umístila se… více ►

Předseda vlády ČR přispěl do zprávy

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se stal jedním z devíti přispěvatelů do zprávy Světového ekonomického fóra (WEF) zabývající se vztahem inovací a podnikatelského prostředí. více ►