Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

světový program OSN pro HIV/AIDS

Světový program OSN pro HIV/AIDS byl založen jako společný program spojených národů v roce 1994. Základ UNAIDS tvoří několik sponzorských organizací v rámci systému OSN.

UNAIDS se zaměřuje na podporu prevence a léčby nemoci HIV/AIDS, na podporu osob žijících s virem HIV a na snižování zranitelnosti vybraných osob a komunit k nákaze virem HIV. V současnosti pracuje UNAIDS ve více než 80 zemích světa.

V rámci svého mandátu se UNAIDS zabývá širokým okruhem kulturních, zdravotních, sociálních a ekonomických témat které mají vztah k problematice nemoci HIV/ AIDS. Tato témata zahrnují také otázky rovnosti pohlaví a posílení práv žen či nebezpečí šíření HIV/AID v období přírodních a humanitárních katastrof. UNAIDS vydává doporučení pro práci s rizikovými skupinami, které mohou přispívat k šíření nemoci HIV/AIDS, jako jsou například vojáci zahraničních mírových misí, homosexuálové, uživatelé omamných látek, mladí lidé a sirotci. Jedním z klíčových témat je také boj proti stigmatizaci a diskriminaci osob žijících s nákazou HIV/AIDS.

Činnost UNAIDS je financována z příspěvků sponzorských organizací (prostřednictvím vlád členských států) a také z dobrovolných příspěvků nadací, soukromých společností, filantropických organizací a skupin (včetně univerzit, sportovních klubů a dalších).

příspěvek České republiky UNAIDS v roce 2013

Stejně jako v roce předchozím přispěla Česká republika v roce 2013 do Programu OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS) částkou jeden milión korun. více ►