Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

biologické zbraně

Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraních a o jejich zničení (Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction - BTWC,případně BWC) - zkráceně Úmluva o zákazu biologických zbraní - vstoupila v platnost po ratifikaci 22 zemí 26. března 1975.

Bývalé Československo podepsalo Úmluvu 10. dubna 1972 a ratifikovalo ji 30. dubna 1973. Nástupnická Česká republika přistoupila k Úmluvě 24. března 1993. V současné době má Úmluva 170 smluvních strana a 10 signatářů.

Tato úmluva je klíčovým nástrojem v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení. Jednalo se o první Úmluvu, která zakázala celou kategorii zbraní. V Ženevě se každý rok konají zasedání smluvních stran a zasedání expertů, které hodnotí pokrok v implementaci a univerzalizaci Úmluvy. Jednou za pět let se koná tzv. hodnotící konference. 7. Hodnotící konference, která se konala ve dnech 5.-22. prosince 2011, schválila program pro období 2012 – 2015, jehož 3 stálými jednacími body jsou:

  • spolupráce a asistence se zaměřením na posílení spolupráce podle článku X Úmluvy
  • vývoj v oblasti vědy a technologií ve vztahu k BWC
  • posílení národní implementace BWC

Zároveň se stanovily specifické body pro období dvou let: v letech 2012-2013 se smluvní strany budou věnovat opatření na posílení důvěry. Na hodnotící konferenci byly rovněž přijaty změny pro každoroční hlášení o opatření na posílení důvěry a vytvořila se databáze nabídek a poptávek spolupráce v rámci čl. X Úmluvy.

V bývalém Československu a ani v nástupnické České republice se bakteriologické, biologické a toxinové zbraně nikdy nevyráběly ani nevyvíjely.

priority

ČR se podílí na úsilí o kontrolu, omezení a zákaz použití těchto zbraní v rámci dosažení globální bezpečnosti. ČR usiluje o posílení implementace Úmluvy a vytvoření verifikačního mechanismu. Ve spolupráci s Kanadou a Švýcarskem vytvořila projekt na hodnocení implementace Úmluvy (tzv. compliance assessment), jehož součástí bylo v roce 2012 vytvoření dokumentu srovnávajícího národní implementační procesy (BWC/MSP/2012/WP.6). V roce 2011 ČR plnila funkci jednoho z místopředsedů hodnotící konference. ČR má v databáze v rámci čl. X Úmluvy umístěnu aktivní nabídku na spolupráci.

Odzbrojení: ČR vystoupila k bakteriologickm a toxinovým zbraním

biologicke_zbrane

Česká republika vystoupila v obecné debatě u příležitosti výročního zasedání smluvních stran Úmluvy o biologických zbraních (BWC). více ►