Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

kazetová munice

Úmluva o kazetové munici (Convention on Cluster Munitions – CCM) vstoupila v platnost v srpnu 2010 poté, co ji ratifikovalo 30 států.

Česká republika ratifikovala smlouvu v polovině roku 2011 a samotná smlouva vstoupila v platnost pro ČR k 1. březnu 2012. Úmluvu zatím ratifikovalo 84 států, nicméně klíčové státy s největšími zásobami kazetové munice se k dohodě nepřipojily. Úmluva je důležitým nástrojem mezinárodního humanitárního práva a po Ottawské úmluvě, která zakazuje nášlapné miny, je to další významný krok k mezinárodnímu odzbrojení a likvidaci následků válečných konfliktů.

Úmluva zavazuje smluvní strany k vyřazení kazetové munice z výzbroje a k její likvidaci do osmi let po vstupu úmluvy v platnost pro danou smluvní stranu. Území kontaminovaná kazetovou municí musí být vyčištěna do deseti let po vstupu smlouvy v platnost pro danou smluvní stranu. Úmluva dále země zavazuje především k tomu, že kazetovou munici nebudou vyvíjet, držet nebo převádět.

Na posledním 4. zasedání smluvních stran (Lusaka, 10. – 13. září 2013) státy zdůraznily nutnost posílení procesu implementace Úmluvy v jednotlivých zemích. Na konferenci byla rovněž zdůrazněna nutnost univerzalizace Úmluvy. V neposlední řadě odsoudil velký počet států opakované užití kazetové munice v Sýrii.

priority

ČR usiluje o posílení implementace a univerzalizace Úmluvy. ČR splnila s předstihem svůj základní závazek vyřadit kazetovou munici z armádní výzbroje a zlikvidovat její zásoby. Ostatní závazky dle CCM (pomoc obětem kazetové munice, mezinárodní spolupráce a asistence, hlášení o vnitrostátních realizačních opatřeních) plní průběžně.