Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

konference o odzbrojení

Konference o odzbrojení (Conference on Disarmament, CD) byla založena rezolucí 1. zvláštního zasedání VS OSN k odzbrojení v r. 1978 jako nástupnický orgán ženevských výborů o odzbrojení a je jediným multilaterálním mezinárodním vyjednávacím fórem na poli odzbrojení. Je zodpovědná Valnému shromáždění OSN, jemuž předkládá výroční zprávu o činnosti.

Konference o odzbrojení měla původně 40 členských zemí, jejich počet postupně narostl na 65. Bývalé Československo patřilo k zakládajícím členům CD, po rozdělení federace toto členství na základě vzájemné dohody převzala SR. ČR se od té doby uchází o členství (v r. 2013 bylo registrováno celkem 27 žádostí o členství). Plenárních zasedání se ČR účastní spolu se 40 dalšími státy jako pozorovatel. ČR od roku 2012 koordinuje a vede neformální skupinu pozorovatelských zemí (Informal Group of Observer States, IGOS).

CD se každý rok schází ve třech kolech (10, 7 a 7 týdnů). Předsednictví CD rotuje dle abecedního pořádku a trvá 4 týdny. V rámci CD byly sjednány nejdůležitější multilaterální smlouvy v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení, odzbrojení a kontroly konvenčních zbraní.

  • Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT)
  • Úmluva o zákazu vojenského nebo jakéhokoli nepřátelského použití prostředků měnící životní prostředí
  • Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických)  a toxinových zbraní a jejich zničení
  • Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení
  • Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek

Od r. 1998 je však činnost CD, která přijímá všechna rozhodnutí na základě konsensu, kvůli obstrukční politice jednoho jejího člena prakticky zablokovaná. Frustrace z paralýzy CD vedla mimo jiné ke sjednání některých smluv mimo rámec CD. Čtyřmi klíčovými otázkami CD jsou jaderné odzbrojení, negociace Úmluvy o zákazu výroby štěpných materiálů pro jaderné zbraně (FMCT), negativní bezpečnostní záruky bezjaderným státům (NSA) a zamezení zbrojních závodů ve vesmíru (PAROS). Převažující podporu členů CD má negociace textu Úmluvy o zákazu výroby štěpných materiálů pro jaderné zbraně (FMCT), ke které byl v roce 1995 přijat mandát, tzv. Shannonův. Poslední pracovní program byl přijat v roce 2009, ale nebyl nikdy implementován a to včetně negociací o FMCT. V posledních třech letech se CD intenzivně zabývá agendou oživení, s kterou úzce souvisí návrhy na revizi procedurálních pravidel nebo na rozšíření členství CD.

priority

Česká republika se zasazuje o všestranné odzbrojování a snížení počtu zbraní, což považuje za důležitý předpoklad pro posílení míru a bezpečnosti ve světě. Základní prioritou v oblasti bezpečnosti je omezení a následné odstranění jaderných, chemických a biologických zbraní (tzv. zbraně hromadného ničení – ZHN). Česká republika je smluvní stranou všech Úmluv vyjednaných v rámci CD.

V rámci působení v Konferenci o odzbrojeníkoordinuje od roku 2012 Česká republika aktivity IGOS. Jednou z hlavních priorit této skupiny je rozšíření CD, proto usiluje o jmenování speciálního koordinátora pro tuto otázku.

Česká republika ocenila jmenování speciálního vyslance pro otázky rozšíření

Dne 17. června 2014 vystoupila velvyslankyně Kateřina Sequensová jménem neformální skupiny pozorovatelských zemích (IGOS) na plenárním zasedání Konference o odzbrojení, aby podpořila jmenování speciálního vyslance pro otázky rozšíření (Friend… více ►

ČR vystoupila na Konferenci o odzbrojení k FMCT

Dne 5. června 2014 vystoupila velvyslankyně Kateřina Sequensová v rámci Konference o odzbrojení k tématu Smlouvy o zákazu výroby štěpných materiálů pro jaderné zbraně (FMCT). více ►

Ministr zahraničních věcí ČR vystoupil na Konferenci o odzbrojení

Ministr zahraničních věcí České republiky pan Lubomír Zaorálek vystoupil dne 4. března 2014 v rámci segmentu na vysoké úrovni Konference o odzbrojení. více ►

Odzbrojení: ČR vystoupila jménem pozorovatelských zemí při Konferenci o odzbrojení

x2014_02_17_1

Česká republika koordinuje aktivity pozorovatelských zemí při Konferenci o odzbrojení již od roku 2012. Dne 4. února 2014 vystoupila v rámci prvního kola s projevem, jehož součástí byla podpora návrhu předsedy (Izrael) na obnovení mandátu… více ►