Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

konvenční zbraně

Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, jež mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky (Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects), reguluje nebo úplně zakazuje některé typy konvenčních zbraní.

Do této kategorie patří zápalné zbraně, oslepující laserové zbraně, miny a výbušné zbytky válek. Úmluva je důležitým nástrojem mezinárodního humanitárního práva, který pomáhá zmenšovat utrpení civilní populace v post-konfliktních oblastech. Pro Československo Úmluva vstoupila v platnost 2. prosince 1983. Česká republika pak ratifikovala 20.2. 1993. Součástí Úmluvy je 117 států. Počty u jednotlivých protokolů se liší (nejnižší počet smluvních stran má Změněný protokol II a Protokol V). Úmluvu rozvíjí a doplňuje celkem 5 protokolů:

  • Protokol o nezjistitelných střepinách (I)
  • Protokol o zákazu nebo omezení použití min, nástrah a jiných prostředků (II – nové znění přijato v roce 1996)
  • Protokol o zákazu nebo omezení použití zápalných zbraní (III)
  • Protokol o oslepujících laserových zbraních (IV)
  • Protokol o výbušných zbytcích války (V)

Na poslední 4. hodnotící konferenci (Ženeva, 14. – 25. 11. 2011) nevedla vyjednávání o nových protokolech (týkající se min jiných než protipěchotních nebo kazetové munice) k úspěchu. Debata, kterou vyvolalorganizace, se také soustředila na používání bílého fosforu jako zápalné látky a potřeby upravit Protokol III. Nejdůležitějším úkolem je univerzalizace Úmluvy. Na 4. hodnotící konferenci byl přijat Plán aktivit na podporu univerzalizace Úmluvy a jejích Protokolů (Accelerated Plan of Action on Universalisation of the Convention and its annexed Protocols).

priority

Česká republika zastávala v roce 2013 post místopředsedy zasedání Protokolu V, v letošním roce Protokolu V předsedá. Zároveň koordinuje otázku asistence a spolupráce. Jednou z prioritních oblastí našeho předsednictví je oblast univerzalizace Protokolu V (v rámci plánu Accelerated Plan of Action on Universalization of the Convention and its annexed Protocols). Česká republika se rovněž pravidelně podílí na technické asistenci a spolupráci v rámci projektů NATO Trust Fund. Aktivně se zasazuje o univerzalizaci Úmluvy a jejích protokolů.

ČR převzala předsednictví Protokolu o výbušných zbytcích válek

thumb

Dne 10. listopadu byla v Ženevě zahájena 8. konference smluvních stran Protokolu V o výbušných zbytcích války k Úmluvě o zákazu nebo omezení některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky.… více ►

Česká republika se ujímá role koordinátora sponzorského programu CCW

Dne 11. června 2014 byla řídícím výborem (Steering Committee) do role koordinátora sponzorského programu Úmluvy o některých konvenčních zbraních jmenována Markéta Homolková, 1. tajemnice Stálé mise České republiky při Úřadovně OSN v Ženevě. více ►

První setkání expertů k tématu plně automatizovaných zbraní

konvencni_zbrane

Ve dnech 13.-16. května se v Ženevě konalo vůbec první setkání expertů k tématu plně automatizovaných zbraní (LAWS) v rámci Úmluvy o některých konvenčních zbraní (CCW), které přilákalo rekordní účast ze strany zemí, OSN organizací, Mezinárodního… více ►

ČR předsedá v rámci jednání o konvenčních zbraních Protokolu V

konvencni_zbrane

Česká republika - zastoupená velvyslankyní K. Sequensovou - předsedala expertnímu zasedání Protokolu V Úmluvy o některých konvenčních zbraních, které se konalo ve dnech 3.-4.4. 2014 v Ženevě. více ►