Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

ottawská úmluva

Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, so called Ottawa Convention) byla otevřena k podpisu v Ottawě v prosinci 1997. Tento důležitý instrument mezinárodního humanitárního práva vstoupil v platnost 1. března 1999.

Jeho dosavadní úspěšnost dokládá pokles počtu obětí min, minimalizace objemu výroby min a obchodu s nimi, pokračující likvidace jejich zásob a rostoucí počet členů úmluvy; Ottawská úmluva má 161 smluvních stran. Česká republika Úmluvu ratifikovala 26. října 1999.

Nejdůležitějším programovým dokumentem zůstává Akční plán přijatý koncem roku 2009 na 2. hodnotící konferenci Ottawské úmluvy v Cartagena de Indias, Kolumbie, organizované pod titulem „The Cartagena Summit on a Mine-Free World“. Skládá se z 65 doporučení, kterými se mají smluvní strany řídit při dalším naplňování úmluvy.

Od vstupu Ottawské úmluvy v platnost její smluvní strany již zlikvidovaly přes 45 mil. kusů skladových zásob protipěchotních min a 155 členů Úmluvy dnes protipěchotní miny nevlastní. 34 zemí z historicky celkem 50 producentů (tj. těch zemí, které je někdy v minulosti vyráběly) tohoto druhu min jejich výrobu v souladu s převzatými závazky ukončilo, většina ostatních zemí stojících mimo úmluvu dobrovolně uplatňuje výrobní či exportní moratorium. 15 z 54 států, které nahlásily zaminovaná území, už je kompletně vyčistily. Prodlouženou lhůtu nad rámec základní desetileté (od vstupu Ottawské úmluvy v platnost pro daný stát) využívá 19 smluvních stran.

Česká republika své zásoby protipěchotních min zlikvidovala s tříletým předstihem.

priority

ČR patří mezi aktivní smluvní strany Ottawské úmluvy, přispívá na humanitární odminování jak prostřednictvím mezinárodních subjektů, tak v rámci dvoustranné spolupráce: v Afghánistánu, Gruzii, Ázerbájdžánu, Jordánsku, Angole, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Albánii a Libanonu. Za období 2006 – 2013 ČR poskytla v naplnění závazků z Ottawské úmluvy souhrnně 9 mil. USD. Česká republika na konci roku 2013 alokovala další finanční prostředky (425 000 Kč) do ITF Enhancing Human Security pomoc na dva projekty v Bosně a Hercegovině (jedná se o aktivity odminování a pomoci obětem).

ČR přispěla na aktivity Ottawské úmluvy o protipěchotních minách

thumb

Dne 15. prosince velvyslankyně a stálá představitelka ČR při OSN Kateřina Sequensová předala řediteli podpůrné implementační jednotky (ISU) Ottawské úmluvy dopis s informací o dobrovolném příspěvku ČR ve výši 100.000 Kč. více ►

Odzbrojení: ČR přispěla na odminování a pomoci obětem v Bosně a Hercegovině

ottawska_umluva

Na 13. zasedání smluvních stran Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení, tzv. Ottawské úmluvy vystoupila Česká republika v rámci bodu Pomoc obětem a vyčištění zaminovaných území s oznámením o… více ►