Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

wto_entrance

světová obchodní organizace

Hlavním centrem mnohostranného obchodního systému je Ženeva, kde je sídlo Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO), která je nástupcem Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT 1947).

Třemi oporami, na kterých stojí systém WTO, jsou řádná činnost v jednotlivých výborech a tvorba nových pravidel, řešení sporů mezi členy a transparentnost mezi členy ve smyslu možnosti vzájemného přezkumu jejich obchodních politik. WTO není formální součástí systému OSN.

Na Stálé misi Ženeva zpracovává agendu multilaterálních obchodních vztahů úsek WTO. Činnost WTO je mediálně nejčastěji spojována s plněním negociační funkce (tj. průběh jednání zahájených v r. 2001, tzv. DDA – rozvojový program z Doha) a další funkce, označované jako řádná činnost, zůstávají v ústraní. Přitom se právě řádná činnost WTO a systém multilaterálních pravidel obchodu podílely na minimalizaci škod poslední hospodářské krize 2008 - 2009.

V organizační struktuře WTO je nejvyšším orgánem Ministerská konference, která se má scházet minimálně každé 2 roky. V mezidobí je nejvyšším orgánem Generální rada (GR), která se schází podle potřeby a vykonává funkce Orgánu pro řešení sporů (DSB) a Orgánu pro přezkoumávání obchodní politiky členů (TPRB). Pod vedením GR působí Rada pro obchod zbožím (CTG), Rada pro obchod službami (CTS) a Rada pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví (Rada pro TRIPS). V rámci CTG a CTS jsou ustaveny podřízené Výbory resp. Pracovní skupiny, které se věnují specifickým aspektům obchodních vztahů. Rada pro TRIPS nemá vytvořeny žádné podřízené orgány.

sídlo
Švýcarsko, Centre William Rappard, Rue Lausanne 154; 1211 Genève 21

ustaveno
1. ledna 1995 na základě závěrů Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (UR)

členství
159 členů, 24 zemí jedná o přístupu, 25 pozorovatelů, (stav k 28. 10. 2013)

oficiální jazyky
angličtina, francouzština, španělština

rozpočet
197,2 mil. CHF (2013, 2014, 2015). Nulový meziroční nominální růst je reakcí na globální hospodářskou situaci. Podíl ČR ve výši 0,731% (2013 a 2014) odpovídá podílu na světovém obchodu se zbožím a službami podle statistik Mezinárodního měnového fondu za období 2007 - 2011.

sekretariát
700 (k 28.10.2013);  od 1.9.2013 nový Generální ředitel - Roberto Azevêdo (Brazílie)

hlavní úkoly

  • administrace a implementace multilaterálních a plurilaterálních obchodních dohod
  • fórum pro multilaterální a plurilaterální obchodní jednání
  • řešení obchodních sporů mezi členy organizace
  • monitorování obchodní politiky jednotlivých členů
  • spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi

událost roku

  • volba nového Generálního ředitele (nominace předložilo 9 zemí: Ghana, Keňa, Jordánsko, Nový Zéland, Indonésie, Korea, Mexiko, Kostarika, Brazílie)
  • Ministerská konference (MK9)(ve dnech 3. - 6. 12.2013; Bali – Indonésie)

Veletrh inovací ve WTO

wto_entrance

Dne 28. října 2014 proběhne v prostorách Světové obchodní organizace (WTO) Veletrh inovací, první svého druhu ve WTO. více ►