Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR podpořila projekty OBSE v lidskoprávní dimenzi

ČR tradičně přikládá aktivitám v lidskoprávní dimenzi OBSE velkou váhu. I přes úsporná opatření v národním rozpočtu se podařilo v roce 2011podpořit několik důležitých projektů jež vnímá ČR jako prioritní.

Celkově ČR v roce 2011 spolufinancovala následující projekty probíhající pod záštitou Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR).

Fond pro zvýšení diverzifikace volebních pozorovatelských misí

(společně s Finskem, Německem, Kazachstánem, Litvou, Nizozemskem, Norskem, Španělskem, Švédskem, Švýcarskem a USA)

Tento projekt si klade za cíl zlepšit geografickou vyváženost volebního pozorovatelství a rozšířit počet účastníků z jednotlivých členských států OBSE, kteří participují na pozorování voleb.

Program vzdělávání v lidských právech a budování kapacit

(společně s Francií, Rakouskem a USA)

Cílem tohoto programu je prohloubit povědomí o tom, že problematika lidských práv a bezpečnosti je úzce spjatá s regionální a národní bezpečností.

Program vlády práva

(společně s Finskem, Německem, Irskem, Norskem, Polskem, Velkou Británií a USA)

Program poskytuje pomoc členským státům v legislativním procesu tak, aby dostály svým závazkům v lidskoprávní dimenzi OBSE. Jedná se zejména o posilování vlády práva, šíření právního povědomí a podporu jiných zájmových skupin v prosazování těchto cílů OBSE.

ODIHR poděkoval prostřednictvím Stálé mise ve Vídni ČR za podporu těchto aktivit a vyjádřil naději, že vlády členských zemí budou i nadále pokračovat v přispívání na mimorozpočtové programové výdaje OBSE.