Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Experti CTBTO ocenili pomoc nabízenou ČR

(Archivní článek, platnost skončena 01.09.2013.)

Ve dnech 13. - 31. srpna 2012 ve Vídni proběhlo 39. zasedání pracovní skupiny B (WGB) Přípravné komise (PC) Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO).

WGB je jednou ze dvou pracovních skupin zřízených PC CTBTO. Zasedá dvakrát do roka a jejím hlavním úkolem je projednávat veškeré technické otázky související s chodem Organizace včetně jejích příprav na budoucí vstup Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT) v platnost a následnou potřebu zajištění plného provozu a funkceschopnosti verifikačního režimu. Ten bude umožňovat kontrolu nad dodržováním zákazu testování jaderných zbraní podle Smlouvy. Jeho základem je Mezinárodní monitorovací systém (IMS), který se skládá ze seismických, hydroakustickýchradionuklidových a infrazvukových stanic. Jejich data jsou zpracovávána v Mezinárodním datovém centru (IDC), které je rovněž nedílnou součástí verifikačního režimu. Ten je doplněn ještě o budoucí možnost provádět inspekce v místě údajného jaderného výbuchu (OSI).

39. zasedání WGB bylo z velké části věnováno přípravám na integrované polní cvičení, které se v roce 2014 uskuteční v Jordánsku (IFE2014). Jeho cílem je prověřit a dále zlepšit budoucí schopnost Organizace provádět OSI. WGB při této příležitosti ocenila nefinanční příspěvky signatářských států k jeho realizaci. Jednou z osmi zemí, které vyslyšely naléhavou prosbu Prozatímního technického sekretariátu (PTS) CTBTO ohledně poskytnutí potřebného inspekčního vybavení, byla ČR, která za tímto účelem díky Státnímu ústavu radiační ochrany, v.v.i. (SÚRO) nabídla zapůjčení speciální infrakamery a systému pro leteckou/pozemní gama spektrometrii.

 Více informací o řídících orgánech stejně jako poslání Organizace naleznete na webových stránkách CTBTO.