Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministerské zasedání OBSE ve Vilniusu

Dne 6. – 7. 12. 2011 se uskutečnilo zasedání 18. Ministerské Rady OBSE ve Vilniusu. I přes snahu jinak úspěšného litevského předsednictví OBSE se nepodařilo schválit několik důležitých rozhodnutí, především v oblasti lidských práv.

Českou republiku zastupoval na zasedání náměstek ministra zahraničních věcí p. Jiří Schneider, který v úvodním projevu označil litevské předsednictví OBSE za úspěšné, připomněl, že od summitu v Astaně nedošlo k žádnému posunu v řešení klíčových otázek zejména v oblasti lidských práv, naopak se lidskoprávní závazky dále porušovaly, nejviditelněji v Bělorusku.  

ČR opakovaně upozorňuje, že tato oblast je pro nás prioritní a proto jsme v úvodním projevu také podpořili činnost všech institucí OBSE (Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva – ODIHR, Úřad vysokého komisaře pro národnostní menšiny – HCNM i představitelku pro svobodu médií - RFoM) (celý projev viz zde).

Na základě intenzivních jednání ve Vídni a ve Vilniusu se podařilo nalézt konsensus k rozhodnutí o posílení mechanismů včasného varování, mediační role OBSE a post-konfliktního uspořádání. Dále k posílení spolupráce s Afghánistánem a partnerskými zeměmi OBSE. Členské státy se také shodly na další spolupráci v dopravě a v boji proti obchodování s lidmi. V neposlední řadě bylo schváleno také rozhodnutí o zvýšení efektivity v boji s nadnárodními hrozbami a spolupráci na propagaci rovných příležitostí pro ženy v ekonomické oblasti. Ministři zahraničních věcí OBSE také souhlasili s možností přijmout v budoucnu Mongolsko jako 57. členský stát OBSE.

Na závěr ministerského zasedání byla vyhlášena tichá procedura na schválení předsednictví Švýcarska v roce 2014 a Srbska v roce 2015. ČR obě tyto země podporuje.

Evropská unie vyjádřila v závěru zasedání zklamání nad tím, že se nepodařilo přijmout žádné rozhodnutí v lidskoprávní oblasti. Několik účastnických států OBSE, v čele s Ruskem, totiž zablokoval přijetí všech ministerských rozhodnutí v tzv. třetí dimenzi OBSE (lidská práva).

Příští Ministerská Rada OBSE se uskuteční v prosinci 2012 v Dublinu.