Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ve Vídni byla přezkoumávána jaderná bezpečnost ve světle fukušimské havárie

(Archivní článek, platnost skončena 01.09.2013.)

Ve dnech 27. – 31. srpna 2012 ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) pod vedením Li Ganjie/ho z Číny proběhlo 2. mimořádné zasedání smluvních stran Úmluvy o jaderné bezpečnosti.

Úmluva o jaderné bezpečnosti byla vyjednána po černobylské havárii a vstoupila v platnost 24. října 1996. Jejím hlavním cílem je dosáhnout a udržet vysokou úroveň jaderné bezpečnosti v celém světě, přičemž k dnešnímu dni má 75 smluvních stran. Naplňování závazků smluvních stran vyplývajících z jednotlivých článků Úmluvy se posuzuje v tříletých cyklech, jež vrcholí řádnou hodnotící konferencí. Základem komplexního přezkoumání jsou národní zprávy, které v předstihu před vlastními konferencemi jednotlivé země zpracovávají. Národní zprávy ČR jsou k dispozici na webových stránkách odborného gestora, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), kde jsou zveřejňovány i odpovědi na doplňující dotazy, jež tvoří nedílnou součást hodnotícího procesu.

Toto mimořádné zasedání bylo zaměřeno na reakci smluvních stran Úmluvy na havárii jaderné elektrárny Fukušima Daiiči, k níž došlo v březnu 2011. Posuzování se, na rozdíl od standardních hodnotících konferencí, soustředilo jen na šest předem vytipovaných oblastí, které jednotlivé země rozvedly ve svých mimořádných národních zprávách (rovněž tato zpráva ČR byla zveřejněna na webových stránkách SÚJB – vnější události, projektová východiska, zvládání těžkých havárií a obnova bezpečnostních funkcí bloků na lokalitě, národní organizace, havarijní připravenost a odezva a mezinárodní spolupráce.

Během zasedání proběhlo detailní hodnocení jednotlivých oblastí popsaných v národních zprávách - každé z nich byla věnována samotná expertní sekce, jež vedle identifikace dobré mezinárodní praxe při reakci na fukušimskou havárii porovnala i opatření, která jednotlivé smluvní strany v rámci zajištění jaderné bezpečnosti již provedly nebo realizují. Výstupem mimořádného zasedání je řada aktivit a dalších doporučení pro následující období, na něž se dále zaměří 6. řádná hodnotící konference, která se ve Vídni uskuteční ve dnech 24. března – 3. dubna 2014.