Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vystoupení ČR na 56. Generální konferenci MAAE

(Archivní článek, platnost skončena 22.09.2013.)

Ve dnech 17. – 21. září 2012 ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) proběhlo výroční zasedání jejího vrcholného řídícího orgánu, Generální konference.

Během zasedání všechny členské státy posuzují výroční zprávu a zprávu o hospodaření MAAE za uplynulý rok, schvalují program a rozpočet organizace na následující období stejně jako výši Fondu technické spolupráce, rozhodují o nových žádostech o členství v MAAE a volí nové členy Rady guvernérů , která MAAE kontroluje a řídí v období mezi Generálními konferencemi. Současně diskutují koncepční a programové otázky a přijímají, případně hodnotí konkrétní návrhy předložené Radou guvernérů, generálním ředitelem či přímo členskými státy. Prostřednictvím svých rozhodnutí (především v podobě rezolucí) Generální konference určuje budoucí směřování a činnost MAAE. Letošní rezoluce ve všech šesti oficiálních jazycích OSN naleznete na webu MAAE.

Všeobecné rozpravy Generální konference jednotlivé členské státy MAAE využívají k pravidelnému informování o novinkách a pokrocích na poli mírového využívání jaderné energie stejně jako ke komentářům k dlouhodobým politickým tématům – např. verifikačním otázkám v Íránu, Sýrii a KLDR nebo k problematice vytvoření zóny bez jaderných zbraní na Blízkém Východě.

Národní projev ČR přednesený vedoucí české delegace, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), si můžete přečíst na stránkách MAAE, kde jsou k dispozici rovněž vystoupení ostatních zemí a generálního ředitele MAAE.