Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Úvodní slovo velvyslance - vedoucího Stálé mise ve Vídni

 

galuška uvodni slovo

Vážení přátelé,

vítejte na oficiální webové stránce Stálé mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích se sídlem ve Vídni. Naše mise je součástí sítě diplomatických zastoupení České republiky, jejíž zájmy hájí v mezinárodních organizacích a institucích. Podrobnější odkazy na webové stránky institucí, v nichž naše mise působí, najdete v základních informacích o organizacích v působnosti mise.

Za nejvýznamnější jsou obvykle považovány tři organizace – Organizace spojených národů (OSN), Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Organizace spojených národů byla ustavena na konci druhé světové války jako univerzální světová organizace, která měla zajistit stabilní mezinárodní prostředí a čelit možným hrozbám. Její cíle a zásady jsou zakotveny v Chartě OSN. V současné době ji tvoří 193 členských států; zatím posledním státem, který rozšířil řady OSN, byl v roce 2011 Jižní Súdán.

OBSE vznikla z tzv. Helsinského procesu (1975), skládá se ze tří dimenzí (politicko-vojenské, ekonomicko-environmentální a lidskoprávní) a sdružuje 57 evropských a euroasijských zemí, USA a Kanadu. Její hlavní role spočívá v předcházení a řešení konfliktů, jejich urovnání a v dohledu nad dodržováním lidských práv. Řada misí působí v „poli“, zejména v postkonfliktních zemích.

MAAE je nezávislou technickou agenturou v systému OSN. Věnuje se mírovému využívání jaderné energie v souladu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní. Byla založena v roce 1957 s cílem urychlit a rozšířit využití atomové energie pro mír, zdraví a prosperitu celého světa. „Pokud to bude v jejích silách, bude zajišťovat, aby pomoc poskytovaná jí samotnou, na její žádost nebo pod jejím dohledem či kontrolou nebyla využívána tak, aby sloužila jakýmkoli vojenským cílům“. Od února 2013 má 159 členských států.

Stálá mise ČR sdílí ve stejném objektu s velvyslanectvím ČR v Rakousku – v historické budově na Penzinger Straβe 11-13 ve 14. vídeňském obvodu. Dvoustrannými vztahy s hostitelskou zemí, konzulárními či vízovými otázkami se zabývá zastupitelský úřad. S případnými souvisejícími dotazy se prosím obracejte na velvyslanectví ČR ve Vídni.

Děkuji Vám za zájem o naši práci i o instituce, v nichž působíme, a uvítám jakékoliv Vaše otázky, náměty a názory, které byste nám chtěl/a sdělit.

Vladimír Galuška