Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Mezinárodní protikorupční akademie OSN

Mezinárodní protikorupční akademie je mezinárodním expertním střediskem pro protikorupční výzkum, vzdělání, odbornou přípravu a rozvoj politik a procedur k prevenci a boji proti korupci. Akademie má vychovávat státní úředníky i další zájemce ze soukromého sektoru. Podle informací z webových stránek organizace, financování je zajištěno prostřednictvím jednotlivých vlád participujících zemí a neziskovými organizacemi.

Akademie sídlí v Laxenburgu jižně od Vídně a je mezinárodní organizací přidruženou k OSN. V činnosti ji podporují Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) i rakouská vláda.

Ministr vnitra Radek John předložil začátkem prosince 2010 „Návrh na sjednání Dohody o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace“, který následně schválila česká vláda. Dne 14. prosince 2010 podepsala tuto Dohodu za Českou republiku vedoucí Stálé mise ČR ve Vídni, velvyslankyně Veronika Kuchyňová Šmigolová. Česká republika se tak stala jedním ze zakládajících členů Akademie.

V letních měsících organizuje Akademie pravidelnou letní školu zaměřenou na boj proti korupci (více informací zde) a připravuje další školení v této oblasti. Během akademického roku 2011/2012 Akademie rozběhla výuku řádného vysokoškolského programu týkajícího se otázek spojených s korupcí.