Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Mezinárodní středisko pro rozvoj migrační politiky

ICMPD (international Centre for Migration Policy Development) je mezivládní organizací zaměřenou na rozvoj migrační politiky s akcentem na migrační toky směřující do evropských zemí, a to z pohledu evropského porozumění migrace, tedy s důrazem na lidská práva a svobody a jejich zachování. ICMPD byla založena v roce 1993 a má v současnosti 13 členských států. Organizace podporuje budování kapacit v oblastech systému řízení hraničních kontrol, vízové, azylové, imigrační a readmisní politiky a boje proti obchodu s lidmi. ICMPD pomáhá vládám při formulaci jejich národních strategií a při tvorbě a implementaci příslušné legislativy. Pracovní metoda ICMPD je založena na třech základních pilířích, na mezivládním dialogu, „capacity building“ a na akademickém bádání a dokumentaci. Výsledky všech tří oblastí jsou nakonec kriticky porovnávány a systematicky doplněny tak, aby odpovídaly skutečnosti a mohly být účinně používány.

Geograficky je ICMPD zaměřeno na oblast východní a jihovýchodní Evropy. ICMPD se podílí na realizaci rozvojových projektů EU zaměřených na uvedenou problematiku a rovněž spolupracuje s řadou mezinárodních organizací - Council of Europe, EC, Europol, Interpol, IOM, UNHCR.

Jednou z iniciativ ICMPD je projekt Prague Process/Building Migration Partnerships (BMP). Základem tohoto programu je tzv. Joint Declaration, která byla přijata 28. dubna 2009 na Ministerské konferenci v Praze během českého předsednictví EU. Deklarace byla do dnešního dne podpořena 50 státy. Česká republika dokázala získat podporu z prostředků EU v rámci projektu financování tématických programů a stala se tak hlavním přispěvovatelem a tedy i jedním z vedoucích států tohoto programu.

Obsahem mandátu ICMPD pro Prague Process/BMP je především boj proti nelegální migraci, návrat, znovupřipuštění a reintegrace migrantů, zákonná migrace se zaměřením na migraci pracovní, integrace migrantů a migrace a její vývoj. Mezi dosavadní výsledky programu lze zahrnout tzv. „knowledge base“, tedy znalostní základnu, která obsahuje interaktivní on-line mapu popisující zdokumentované migrační proudy a jejich charakter a rozšířené migrační profily (Extended Migration Profiles) jednotlivých členských států publikované ve formě brožur. V současném okamžiku jsou k dispozici dokončené profily 13 zemí a probíhá práce na dalších 6. Neméně důležitým produktem programu je Akční plán pro období 2012 – 2016 a řada strategických doporučení.

Další kroky v rámci programu Prague Process/BMP je možné sledovat na stránkách Prague Process/BMP ICMPD. Tyto kroky mají směřovat k implementaci programu Joint Declaration.