Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Pracovní příležitosti v OSN

K možnosti zaměstnání v OSN získáte více informací na webových stránlách MZV ČR, případně přímo na stránkách OSN.

Zájemci o práci v OSN musí vyplnit a odevzdat osobní dotazník OSN.

Současné možnosti zaměstnání v Úřadovně OSN ve Vídni a v Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC):
- Místa pro odborníky a místa v projektech (Vídeň a polní mise)
- Místa v oblasti služeb (Vídeň)

Místa jinde v rámci Sekretariátu OSN jsou zveřejňována pomocí systému Galaxy e-staffing.

Program přidružených odborníků

Tento program nabízí mladým odborníkům, kteří jsou absolventy univerzit nebo institucí vyššího vzdělávání, příležitost, aby získali profesionální zkušenosti prací pro Sektretariát OSN. Přidružení odborníci, kteří obvykle nemají žádné nebo jen omezené praktické zkušenosti, jsou zaměstnání skrze dvoustranné dohody mezi OSN a donorskou zemí a pracují na rozvojových projektech nebo regionlních projektech nebo v rámci široké působnosti OSN. Přidružení odborníci jsou obvykle občané jedné z 18 zemí, které se na programu podílí (Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Korejská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie). Některé z těchto zemí také poskytují finanční podporu pro občany rozvojových zemí, především těch nějméně rozvinutých zemí, aby se na tomto programu mohly podílet.
Další informace najdete zde.

- Pracovní příležitosti v systému OSN.
- Program ad hoc stáží v Úřadovně OSN ve Vídni a v Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC).
- Mezinárodní komise civilní služby.

Pracovní příležitosti v UNIDO

Organizace OSN pro průmyslový rozvoj má za úkol podporovat průmyslový rozvoj a spolupráci. UNIDO založilo Valné shromáždění OSN v roce 1966 a v roce 1985 se stalo specializovanou organizací Spojených národů. UNIDO má asi 650 zaměstnanců v ústředí a ve svých pobočkách a krátkodobě i dlouhodobě zaměstnává přes 2800 expertů. Ohledně možností zaměstnání, stáže nebo jiné spolupráce s UNIDO najdete podrobné informace na webových stránkách Organizace.