Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výkonný tajemník CTBTO poděkoval ČR za příslib vybavení pro velké polní cvičení v Jordánsku

(Archivní článek, platnost skončena 16.06.2013.)

Dne 14. června 2012 se ve Vídni konalo 38. zasedání Přípravné komise Organizace Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek (CTBTO).

CTBTO bude provádět kontrolu nad dodržováním zákazu testování jaderných zbraní podle CTBT, až Smlouva vstoupí v platnost. Základním pilířem jejího verifikačního režimu je Mezinárodní monitorovací systém (IMS), který se skládá ze seismických, hydroakustických, radionuklidových a infrazvukových stanic. Jejich data jsou zpracovávána v Mezinárodním datovém centru (IDC), které je rovněž nedílnou součástí verifikačního režimu. Ten je doplněn ještě o budoucí možnost provádět inspekce v místě údajného jaderného výbuchu (OSI). Monitorovací systém má zatím alespoň řadu vědeckých a „civilních“ aplikací – lze jej využít např. pro včasné varování před vlnami tsunami, uplatnil se ovšem i při sledování šíření radioaktivity po fukušimské havárii v březnu loňského roku.

Přípravná komise je hlavním řídícím orgánem CTBTO, který se schází dvakrát ročně – v červnu a v říjnu/listopadu. Více informací o jejích úkolech stejně jako podpůrných orgánech - administrativně-finanční pracovní skupině A (WGA), technicky zaměřené skupině B (WGB) a poradní skupině (AG) - naleznete na webových stránkách CTBTO.

Výkonný tajemník Prozatímního technického sekretariátu (PTS) CTBTO, Tibor Tóth (Maďarsko), během jejího 38. zasedání označil za jednu ze současných hlavních priorit a výzev přípravu na integrované polní cvičení (IFE), které se v roce 2014 uskuteční v Jordánsku. Jeho cílem je prověřit a dále zlepšit budoucí schopnost Organizace provádět inspekce v místě údajného jaderného výbuchu. Při této příležitosti T. Tóth pochválil osm zemí, které se rozhodly pomoci s jeho realizací a poskytnou PTS potřebné zařízení a vybavení. Jednou z nich je i Česká republika, jež prostřednictvím Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i. (SÚRO) přislíbila zapůjčení speciální infrakamery a systému pro leteckou/pozemní gama spektrometrii.

Jak jsme Vás již informovali, CTBTO začíná vybírat nového výkonného tajemníka, který by měl T. Tótha ve funkci nahradit od 1. srpna 2013. Za tímto účelem Přípravná komise během svého červnového zasedání schválila pravidla a časový harmonogram volby jeho nástupce s tím, že kandidátka by měla by být uzavřena 3. září t.r. V ideálním případě by mohlo rozhodnutí padnout na dalším zasedání Přípravné komise, které je naplánováno na 22. - 24. října t.r.

Pozn.: úvodní obrázek byl převzat z webových stránek CTBTO.