Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozloučení velvyslance Petra Koláře

(Archivní článek, platnost skončena 09.01.2014.)

K 1. lednu 2013 odstoupil Petr Kolář z pozice mimořádného a zplnomocněného velvyslance ČR v RF a od tohoto dne Velvyslanectví ČR v RF vede Martin Klučar, CDA a.i.

Vážení čtenáři našich webových stránek, dovolte, abych Vám při svém odchodu poděkoval a zároveň popřál do nového roku hodně štěstí, zdraví a pracovních i osobních úspěchů.

Když jsem přijížděl před téměř dvěma a půl roky do Ruska, nejel jsem do neznáma. Jednak jsem už nebyl žádným zahraničněpolitickým nováčkem a situaci v Rusku jsem dlouhodobě sledoval i ze svých předchozích postů, navíc jsem měl s Ruskem i přímé osobní zkušenosti – pravda, v 90. letech, kdy jsem byl předtím v Moskvě naposledy, šlo o Rusko výrazně jiné. Na dobu, kterou jsem v Rusku strávil jako velvyslanec, budu nepochybně vzpomínat do konce života. Poznal jsem totiž, že Rusko a Rusové mohou být jacíkoli, jen ne fádní a nudní.

Během oněch více než dvou let jsem se nesčetněkrát přesvědčil o obrovském zájmu o Českou republiku. Úroveň znalosti mnoha „běžných“ Rusů (nejen bohemistů, ale třeba i těch, které potkáváme na Karlově mostě či v Karlových Varech...) o českých dějinách, literatuře a kultuře obecně je obdivuhodná a já jsem se při plnění pracovních povinností často cítil jako velvyslanec nikoli střední či malé (obzvláště ve srovnání s Ruskem...) země, ale téměř velmoci.

Těší mě proto, že zájem o Rusko dlouhodobě roste i v České republice. Ruština se již definitivně stala perspektivním jazykem, který se dobrovolně učí stále více mladých lidí, česko-ruská obchodní výměna již řadu let (s výjimkou období “recese”) stabilně roste a v Rusku je aktivních stále více českých společností, z nichž téměř všechny využívají mj. i tradičně dobré jméno českých a československých výrobců. Do Česka přijíždí stále více ruských turistů (návštěvníci z Ruska již dlouhodobě tvoří druhou nejpočetnější skupinu turistů a vedou v žebříčku průměrné výše útrat), kteří kromě tradičních destinací začínají pomalu, ale jistě objevovat i další pozoruhodná místa naší země, a stále více Čechů – dobrodruhů i „tradičních“ turistů – jezdí i do Ruska, které má nepochybně co nabídnout. Počet českých vydaných víz každoročně roste (v posledních dvou letech vždy asi o třetinu), což celkově přispívá k intenzivnějším česko-ruským mezilidským kontaktům.

Nemá však smysl předstírat, že vše je pouze růžové a ideální. I česko-ruský vztah stále negativně ovlivňuje především iracionalita a ideologizované fantomy studené války, s nimiž se bohužel stále setkáváme na obou stranách. Svoji moskevskou misi jsem proto od začátku pojímal také jako boj proti těmto negativním stereotypům, což nadále zůstává úkolem pro všechny zodpovědné, rozumné a slušné lidi v Rusku i České republice.

Do Moskvy jsem přijel s přesvědčením, že Rusko je naším partnerem, s nímž můžeme mít rovnoprávný, na důvěře založený, férový, stabilní a vzájemně výhodný vztah, a s nadějí, že se náš partner stane i spojencem sdílejícím společné hodnoty. S tímto přesvědčením z Ruska také odjíždím – nepochybuji totiž o tom, že Rusko je (především právě díky kulturní a hodnotové blízkosti) evropskou zemí a de facto nejbližším partnerem ČR, EU a celého euroatlantického Západu.

Během mého působení v Rusku jsem samozřejmě narazil na těžkosti a obtíže. Šlo však o období bezesporu velmi zajímavé, s množstvím povzbudivých a optimistických momentů, událostí a vzpomínek. Do nového roku všem přeji, aby takovýchto momentů bylo co nejvíce.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem ruským i českým partnerům a přátelům, s nimiž jsem měl možnost spolupracovat, i kolegům na Ministerstvu zahraničí ČR, jejichž podpory jsem si  vždy vážil.

Petr Kolář
31.12.2012