Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká účast na Mezinárodním veletrhu intelektuální literatury

(Archivní článek, platnost skončena 01.01.2014.)

Od 28. 11. do 2. 12. 2012 se v Centrálním Domě umělců v Moskvě konal 14. Non/Fiction.

Veletrh spojil 293 účastníků z 18 zemí Evropy, Asie a Ameriky. Nakladatelství, knihkupecké řetězy, literární spolky a kulturní fondy nabídly návštěvníkům CDU bohatý a kvalitní výběr humanitní, vědecko-technické, vzdělávací, publicistické a krásné literatury. Veletrh Non/Fiction 2012 navštívilo 31 831 lidí. Za pět dnů veletrhu se na sedmi diskusních místech a na stáncích účastníků uskutečnilo přes 300 akcí oficiálního programu – prezentací, tvůrčích setkání, kulatých stolů. Letos se za podpory velvyslanectví a kulturních center veletrhu zúčastnilo přes 40 zahraničních hostů z Belgie, Velké Británie, Německa, Dánska, Izraele, Itálie, Nizozemska, Norska, Polska, USA, Finska, Francie, České republiky, Švýcarska, Švédska, Estonska, Japonska a také přes 50 ruských autorů. Zástupci předních nakladatelství, spisovatelé, překladatelé, filologové, literární kritici a publicisti se sešli se čtenáři, aby prezentovali nová vydání domácí a zahraniční literatury a diskutovali o aktuálních procesech ve světě knihy. Tradičně veletrh navštívilo velké množství čtenářů, nakladatelů, odborníků a milovníků literatury. Na vstupu se tvořily velké fronty a žádné vánice, sněhové závěje a špatné počasí nezastavily zájemce o knižní svět. Letos bylo oficiálním hostem veletrhu Německo, příští rok štafetu převezme Švýcarsko.

Export české literatury do Ruska: kdo, jak a proč

Na stánku české národní expozice byly zastoupeny jak české novinky krásné, dokumentární a studijní literatury (třeba učebnice češtiny pro cizince), tak i překlady české literatury do ruštiny. Expozici České republiky slavnostně zahájil velvyslanec České republiky v Moskvě Petr Kolář za účasti českých spisovatelů Kateřiny Tučkové, Jiřího Hájíčka, Petra Šabacha, ilustrátorky Renáty Fučíkové a režiséra Jana Hřebejka. Hosty české expozice byli ruští nakladatelé, studenti bohemisté, milovníci české literatury a překladatelé – Nina Šulgina, Oleg Malevič, Veronika Novoselova, Nina Falkovskaja, Sergej Skorvid, Inna Bezrukova a mnozí jiní. Organizátory národní expozice a programu byly Ministerstvo kultury, Svět knihy s.r.o., Portál české literatury (v rámci Non/Fiction zprovoznil jednoduchou ruskou mutaci), Svaz českých knihkupců a nakladatelů a Český Dům – České centrum v Moskvě.

O českou expozici byl velký zájem – profesionální úprava, bohatý doprovodný program, prezentované tematické výstavy – Nejkrásnější knihy roku 2011, Zlatá stuha 2011 – knihy pro děti a mládež, Současná česká krásná literatura a poezie, Ruské překlady české literatury, Český komiks, Český jazyk pro cizince – učebnice, Čeští prezidenti – TGM (75. výročí ode dne úmrtí) a Václav Havel (1. výročí ode dne úmrtí) – to vše přitahovalo pozornost hostů expozice.

Letos do Moskvy osobně přijela spisovatelka Kateřina Tučková, nositelka ceny Magnesia litera za předchozí dílo Vyhnání Gerty Schnirch a nositelka ceny Josefa Škvoreckého za letošní román Žítkovské bohyně. Ukázku z románu v ruštině a češtině najdete zde. Dále Jiří Hájíček, nositel ceny Magnesia litera za román Selský baroko, který prezentoval svůj nový román Rybí krev (ukázku v ruštině a v češtině najdete zde), Petr Šabach a spisovatelka a ilustrátorka Renáta Fučíková, nositelka cen Zlatá stuha za roky 1994, 1995, 1996 a mezinárodní ceny Bienále ilustrací v Teheránu (1999) (podrobněji viz zde). 

Hlavním úkolem českých reprezentantů bylo seznámit ruské čtenáře, překladatele a nakladatele s tendencemi v současné české literatuře, se zajímavými novinkami, navázat kontakty a prezentovat nejlepší česká díla pro zájemce z řad překladatelů a nakladatelů v  Rusku.  

Český program den za dnem: velký úspěch měli Fučíková se Šabachem i Tučková s Hájíčkem

29. listopadu v sálu Českého centra spisovatelka a ilustrátorka českých knih Renáta Fučíková organizovala master-klas pro děti na téma Český Advent a Vánoce – listujeme knihami o českých předvánočních zvycích. Pod vedením paní Fučíkové děti s velkou radostí postavily z barevného papíru model Betléma; kreslily, malovaly, stavily, učily se české písně a koledy, povídaly o českých dějinách a tradicích. Paní Fučíková se snaží pro děti jednoduchým a zajímavým způsobem – prostřednictvím bohatých ilustrací – vykládat dětem o vážných tématech a otázkách – o dějinách, historických osobnostech Česka a střední Evropy, o jejich roli v minulosti a vztahu k současnosti. Po ukončení master-klasu mnozí rodiče zůstali na setkání se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou a ještě i R. Fučíkovou. Obě pocházejí z Moravy, obě se věnují historickým tématům. R. Fučíková povídala o své práci na knize o celosvětově známém českém pedagogovi Janu Amosu Komenském. K. Tučková prezentovala svou novou knihu Žítkovské bohyně. Ve stejný den v Autorském sálu CDU proběhlo setkání se spisovatelem Petrem Šabachem. Šabachovy knihy se tradičně stávají bestsellery českého knižního trhu. Jeho kniha Hovno hoří byla prodána ve více než 100 000 výtiscích. Na setkání se čtenáři a nakladateli autor hovořil o svých názorech na minulost a současnost české literatury.

30. listopadu v dětské zóně CDU R. Fučíková prezentovala svou knihu Historie Evropy v obrazech. Velká barevná kniha vyvolala velký zájem jak u dospělých, tak i u dětí – díky svému nestandardnímu přístupu. R. Fučíková s týmem historiků, konzultantů a etnografů zpracovala překrásnou knihu, která zaujala děti a teenagery výkladem dějin formou ilustrací. Ve stejný den se v sále seminářů CDU uskutečnilo tvůrčí setkání Tvoříme stejně? s českými spisovateli Kateřinou Tučkovou, Jiřím Hájíčkem a ruským spisovatelem, dramaturgem, režisérem, velkým ctitelem české kultury, vedoucím umělecké části divadla Ermitáž Michailem Levitinem za účasti mladých ruských začínajících spisovatelů. Během setkání čeští autoři prezentovali své čerstvě vydané prózy Žítkovské bohyně a Rybí krev, četli ukázky v ruštině, povídali o svých tvůrčích plánech a problémech píšících autorů v Čechách. M. Levitin také povídal o svých tvůrčích plánech, spojených s Čechy a českou kulturou a literaturou, prezentoval své knihy. Diskuse o problematice literární tvorby v různých zemích se aktivně zúčastnili mladí ruští autoři, živě se diskutovalo o postavení spisovatele v Rusku a v zahraničí, o problematice a tematice současných děl krásné literatury „zde“ a „tam“, o aktualitě a žádanosti knižních novinek. Po diskusi se autoři přemístili na českou expozici, kde se neformálně komunikovalo se čtenáři a zároveň probíhala autogramiáda. Ve stejný den večer se v rámci knižního veletrhu v kinosálu Velvyslanectví ČR uskutečnil autorský večer spisovatele Petra Šabacha a režiséra a scenáristy Jana Hřebejka. Podle knižních předloh P. Šabacha bylo natočeno hodně celovečerních filmů, režisérem mnoha z nich byl právě Jan Hřebejk (Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo). Filmy získaly hodně cen na mezinárodních a domácích filmových festivalech. Ten večer byl promítán krátký film Dobrá zpráva.

1. prosince se v rámci české expozice v CDU s velkým úspěchem konala prezentace knihy Otokara Březiny Stavitelé chrámu: Sebrané spisy za účasti překladatele a redaktora knihy Olega Maleviče z Petrohradu a ředitele nakladatelství jménem N. I. Novikova Michaila Rejzina. Jako pokračování setkání s režisérem a spisovatelem 1. prosince na Velvyslanectví ČR promítali film Musíme si pomáhat, který byl v roce 2000 nominován na Oskara jako nejlepší zahraniční film.

Citát z oficiální zprávy o veletrhu

"Tradičně se neoddělitelnou částí oficiálního programu Non/Fiction stala tvůrčí setkání autorů s čtenáři. Očekávaný velký úspěch byl na akcích za účasti Michaele Kumpfmüllera, Petera Jamese, Emmanuele Carrère, Petra Šabacha, Ludmily Ulické, Dmitrije Bykova, Jevgenije Griškovce, Zachara Prilepina, Iriny Jasiné, Jurije Kublanovského a mnoha jiných domácích a zahraničních autorů, kteří shromáždili přeplněné sály."

Oficiální tisková zpráva o veletrhu je zde.

Zvídavé Moskvanky informuje o české literatuře ředitelka Světa knihy Dana Kalinová.

 

Neodolatelný úsměv spisovatelky Kateřiny Tučkové 

Neznámý vojín, velvyslanec ČR v Moskvě Petr Kolář a v podřepu spisovatel Petr Šabach

Tlumočnice Veronika Novoselova, spisovatel Jiří Hájíček, K. Tučková a ředitelka Českého centra

v Moskvě Dana Brabcová

Zleva velvyslanec ČR v Moskvě Petr Kolář, paní Jaroslava Kolářová, spisovatel Jiří Hájíček,

spisovatelka Kateřina Tučková, režisér Jan Hřebejk, tlumočnice Nina Falkovskaja, tlumočnice

Veronika Novoselova

Renáta Fučíková při prezentaci pro moskevské děti

Jana Chalupová a Dana Kalinová ze Světa knihy, R. Fučíková a D. Brabcová

K. Tučková a V. Novoselova

Překladatelé Nina Šulgina (Moskva) a Oleg Malevič (Petrohrad)