Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výstava o ruských a sovětských tématech v československém samizdatu

(Archivní článek, platnost skončena 06.12.2013.)

V moskevském Muzeu dějin GULAGu bude 6. prosince zahájena výstava „Československý samizdat: sovětská záležitost“.

V Československu 40.—80. let, v podmínkách všeobecné nesvobody, se rozvíjela kultura rukodělného vydávání knih, nazvaná v 70. letech samizdatem. Slovo „samizdat“ převzali českoslovenští podzemní vydavatelé ze Sovětského svazu a dá se říci, že snahy obejít oficiální nakladatelství poplatná cenzuře byly v československém i sovětském případě velice podobné. Kultury zahnané do nebytí hledaly východisko ze situace ve vytváření obranných mechanizmů, z nichž jedním bylo vydávání po domácku vyráběných knih, které kolovaly v několika kopiích z ruky do ruky.

V roce 1977, v souvislosti se založením Charty 77 a přijetím strategie vytváření paralelních struktur, se začal československý samizdat bouřlivě rozvíjet a stal se důstojným zázemím, kde se mimo jiné mohli realizovat rusisté propuštění z univerzit během normalizace československé společnosti po roce 1969, a také mnoho dalších zájemců o ruskou kulturu, literaturu, politiku a sovětskou společnost jako takovou. Ukázalo se, že takových lidí je v Československu celá řada a entuziazmus, s nímž se pustili do práce, svědčí o nebývalé energii a systematičnosti tehdejší politické opozice a neoficiální kultury a zároveň zpochybňuje panující mínění o všeobecně antiruských či antisovětských náladách v Československu po roce 1968.

Tato výstava, která zahrnuje období let 1969—1989, je pokusem vymezit intenzitu vztahů mezi československým a sovětským neoficiálním prostředím – ať již podzemní kulturou či disidentským hnutím, a ukázat mnohotvárnost jejich naplňování v knižních i periodických samizdatových vydáních. Na druhé straně se na „sovětském materiálu“ zveřejňovaném v československém samizdatu snažíme předvést specifickou zkušenost práce s informacemi zakázanými a znepřístupněnými státní mocí, a především pak fenomén videosamizdatu, který se u nás rozvinul na konci 80. let díky relativní dostupnosti audiovizuální techniky.

Na výstavě je představen materiál poskytnutý knihovnou Libri Prohibiti, jedním ze základních archivů samizdatové literatury v České republice, moskevskou Společností Memorial, Slovanskou knihovnou a několika soukromými knihovnami a sbírkami.

Výstava potrvá do 6. 1. 2013