Velvyslanectví České republiky v Moskvě

česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslanectví podle sovětských projektů

(Archivní článek, platnost skončena 17.01.2014.)

Velvyslanectví ČR v Moskvě bylo postaveno v letech 1954 - 1955 ve stylu ukázkového socialistického realismu. Projekt vypracovali sovětští architekti. Socialistický realismus představuje umělecký sloh, jehož výtvarné hodnoty jsou vnímány jako sporné, protože je spjat z dobou nejtužšího komunistického režimu. Nicméně i tento sloh patří do dějin architektury 20. století a budova moskevské ambasády ho reprezentuje v učebnicově čisté podobě.

Konec 2. světové války a především nástup komunistického režimu přinesl radikální změnu v zahraničněpolitické orientaci Československa. Československá republika se dostala do role jednoho ze satelitů Sovětského svazu. Sovětský svaz se stal nejen jejím hlavním spojencem, ale v praktické rovině i koloniálním vládcem. Z Moskvy přicházely příkazy, jimiž se řídila československá politika. Moskva se přeměnila v hlavní sídlo československé diplomacie v zahraničí, které svým významem daleko přesáhlo postavení, které zaujímala za první republiky Paříž nebo Londýn.

Československé velvyslanectví sídlilo v Moskvě už za první republiky. Malá patrová budova ale nemohla splňovat požadavky, které moskevská diplomatická mise musela plnit po nástupu komunistů k moci. Za nevyhovující byla ostatně pokládána už v meziválečné době. Přistoupilo se proto ke stavbě nového objektu velvyslanectví. Realizaci celého projektu od základního architektonického návrhu po konečnou stavbu se rozhodli provést sami Sověti.

Architektonické řešení vytvořili architekti ze sovětského podniku Mosgorprojekt. Komplex budov byl pak postaven v letech 1954 - 1955. Pod vedením sovětských stavitelů se na výsledné podobě, především řešení interiérů, podíleli i čeští zaměstnanci pražského Stavoprojektu. Mezi nimi i František Cubr a Zdeněk Pokorný, pozdější spoluautoři bruselského pavilónu EXPO´58 a hlavní protagonisté tzv. bruselského stylu.

Skutečnost, že při stavbě ambasády měli rozhodující slovo sovětští architekti vedla k tomu, že se československé velvyslanectví stalo ukázkovým příkladem tzv. socialistického realismu. Dodnes představuje jedinou českou ambasádu postavenou čistě v architektonickém slohu, jehož nejtypičtější příklady na území České republiky lze najít v pražském hotelu International a ostravském sídlišti Poruba. Socialistický realismus v sobě spojoval přístupy moderní architektury 20. století, především neoklasicismu, a výzdobné prvky inspirované historickými stavebními slohy. Komunistická ideologie vnímala dějiny obecně i vývoj architektonických slohů jako střídání pokrokových a protilidových epoch. Gotické a barokní stavby chápala jako nástroje utlačování lidu. Naopak antika, renesance a klasicismus v komunistickém myšlení představovaly příklad zdravé a s lidem spjaté architektury.

Prohlédněte si fotografie budovy naší ambasády!