Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Od partnerství ke spojenectví

Cílem velvyslanectví České republiky v Ruské federaci je především sloužit České republice a jejím občanům, chránit a prosazovat jejich zájmy (vyjádřené mj. v Koncepci politiky ČR směrem k RF), v jejich souladu upevňovat, rozvíjet a udržovat dobré, vzájemně výhodné a na respektu a důvěře založené vztahy mezi oběma zeměmi v politické, ekonomické a kulturní oblasti, svým profesionálním, vstřícným a zodpovědným přístupem ve všech svých činnostech vždy důstojně reprezentovat Českou republiku, představovat a hájit hodnoty, na kterých je postavena euroatlantická civilizace a které sdílíme se svými spojenci, a usilovat o to, aby i partnerství s RF dosáhlo v budoucnu kvality spojeneckého vztahu.

Naše priority