Velvyslanectví České republiky v Moskvě

česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České dny v SÚJV Dubna - nové příležitosti pro české firmy

(Archivní článek, platnost skončena 17.04.2013.)

Ve dnech 28. – 29.3.2012 se v Dubně (Moskevská oblast) uskutečnily České dny ve Sjednoceném ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) Dubna. Akce probíhala pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a s podporou ZÚ Moskva, MPO ČR a MF ČR. Organizace se společně s aktivně spolupracujícím SÚJV ujala Akademie věd ČR. V rámci dvoudenního programu se v Dubně představilo cca 20 českých firem z technologicky vyspělých odvětví. Cílem celé akce bylo zvýšení vzájemné informovanosti o možné spolupráci prostřednictvím potenciálního zapojení se dalších českých firem do zakázek pro SÚJV, který každoročně investuje nemalé prostředky do modernizace a zdokonalování zařízení laboratoří a související infrastruktury. Během prvního dne Českých dnů navštívil SÚJV v doprovodu VEÚ J. Krse (JK) i velvyslanec ČR v RF P. Kolář (PK), který využil možnosti seznámit se s činností SÚJV, přítomnými zástupci českých firem a v neposlední řadě i s četnými českými vědeckými pracovníky a výzkumníky, kteří v SÚJV dlouhodobě působí. České společnosti se zde předvedly ve velmi dobrém světle a již během trvání Českých dnů byla zahájena řada jednání o konkrétní spolupráci.

Výše uvedená akce se začala připravovat již v první polovině r. 2011 z iniciativy SÚJV a zainteresovaných českých ministerstev, Technologického centra Akademie věd (AV) ČR a dalších institucí. Na organizaci se výrazně podílel i ZÚ Moskva. Dle záměru uvedených subjektů má na České dny v SÚJV navázat obdobná reciproční akce „Dny SÚJV Dubna v ČR“, která se má konat na přelomu května a června t.r. v Praze. Česká strana by ráda dosáhla vyššího zapojení českých firem do zakázek pro SÚJV, který v poslední době ročně investuje desítky milionů USD do modernizace a obnovyzákladního vybavení. Tento záměr však aktivně podporuje i SÚJV, který by rád navázal na dřívější úspěšnou spolupráci s českými a československými firmami.

Vlastní akce se z české strany zúčastnili zástupci cca 20 českých firem a dále představitelé MŠMT ČR, MF ČR, MPO ČR, AV ČR a ZÚ Moskva. Po příjezdu do Dubny PK společně s dalšími představiteli ZÚ Moskva, MF ČR aj. vedl krátké jednání s představiteli SÚJV v čele s ředitelem V.A. Matvějevem (VM) a jeho zástupcem R. Lednickým (z ČR). Obě strany vyjádřily zájem na spolupráci v tomto technologicky velmi náročném oboru a shodly se, že v tomto směru existuje významný a dosud nevyužitý potenciál.

Následně se PK v doprovodu dalších hostů a též zástupců českých hromadných sdělovacích prostředků (ČT a ČTK) zúčastnili prohlídky několika špičkových laboratoří SÚJV. Pana velvyslance též doprovodila skupina mladých českých aspirantů, kteří se v Dubně účastní různých výzkumných projektů. Při neformálním rozhovoru tito aspiranti vyjadřovali spokojenost s možností účasti na těchto projektech, neboť praxe v SÚJV je pro ně vítanou zkušeností a cennou referencí pro další kariérní růst. Ti, kteří mohli na základě své předchozí praxe srovnávat (v oboru jaderné fyziky bývá naprosto běžné, že čerství absolventi dostávají poměrně záhy možnost praxe ve špičkových jaderných institutech), potvrdili, že SÚJV se v celkovém měřítku může směle měřit s jinými obdobnými zařízeními typu švýcarský CERN, německý Darmstadt a jiné. V mnoha aspektech je přitom unikátní včetně velmi silné české komunity, která se zde těší výraznému formálnímu i neformálnímu vlivu.

Poté byl ve večerních hodinách zahájen oficiální program, v rámci něhož postupně krátce vystoupili představitelé SÚJV Dubna, PK a další významní hosté. Představitel MPO ČR R. Šula v závěru krátce seznámil přítomné s českými firmami, které se akce účastnily (seznam přikládáme).

Druhý den ČD byl zaměřen na vzájemné seznámení českých firem s SÚJV. V dopoledních hodinách absolvovali jejich zástupci exkurzi po pracovištích SÚJV, která byla zaměřena na identifikaci potřeb SÚJV a z toho vyplývající možnosti spolupráce. Dále se přesunuli do Zvláštní ekonomické zóny (ZEZ) v Dubně, která se rozkládá nedaleko SÚJV. Jedná se o ZEZ technicko-aplikačního typu (viz naše STI), kde se rezidenti mj. zaměřují na praktický rozvoj technologií spojených s činností SÚJV.

Program druhého dne vyvrcholil několikahodinovou prezentací českých firem, které se zúčastnili členové vedení SÚJV. České firmy byly naopak informovány o dalších plánech SÚJV včetně realizace „megascience projektu“ na výstavbu urychlovače Nuklotron-M/NICA (podrobněji v našem TIC 3679/2011-Moscow) a dalších projektů, které posílí integraci výzkumných zařízení SÚJV do jednotné soustavy evropské vědecké infrastruktury. Prezentace byla ze strany organizátorů i aktérů velmi dobře připravena a ihned po jejím skončení byla zahájena konkrétní jednání o spolupráci.

Reportáže České televize a ČTK k Českým dnům je možno shlédnout na těchto odkazech:

ČT, události

ČT, horizont24

reportáž ČTK