Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva 1. místopředsedy vlády ČR a ministra financí J. Fischera

Ve dnech 22.–25.10.2013 uskutečnil 1. místopředseda vlády ČR a ministr financí J. Fischer (JF) návštěvu Moskvy u příležitosti 50. výročí založení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS).

Dne 23.10. 2013 se J. Fischer setkal s předsedou MBHS V.V. Bělým a poté se zúčastnil zahájení výročního zasedání MBHS. Tohoto setkání se za ZÚ Moskva zúčastnili M. Bašta a J. Erben. VB nastínil hlavní směry reformního procesu banky v moderní instituci, jež by měl být ukončen do dvou let. Ocenil činnost a pomoc ČR jako druhého nejdůležitějšího akcionáře MBHS. Reorganizace banky skýtá  pro spolupráci s ČR některé nové možnosti, např. účastnit se úvěrových projektů na třetích trzích (dodávky investičních celků apod.).

JF ocenil činnost MBHS, zejména úsilí současného vedení o modernizaci této instituce v nových podmínkách. Dle JF bude ČR nadále podporovat  její činnost a hrát úlohu aktivního akcionáře. Dále JF zmínil kontext současných česko-ruských vztahů v ekonomické oblasti a náš trvalý zájem o rozvoj a dynamiku těchto vztahů. Ruský trh je pro ČR perspektivní, jeho potenciál není plně využit. Proexportní politika ČR počítá s ruským trhem jako jednou z priorit pro další rozvoj vzájemného obchodu a investic. Jedním ze segmentů proexportní politiky je také exportní financování a pojištění vývozu. Určitou úlohu může sehrát i spolupráce na třetích trzích, jež vyžaduje dobré finanční aranžmá.

Dne 24.10. se J. Fischer zúčastnil slavnostního setkání u příležitosti 50. výročí MBHS v reprezentačních prostorách MZV RF, kde pronesl krátký slavnostní projev. JF na akci doprovodil VZÚ Moskva M. Klučar, CDA a.i.

Dne 23.10. se J. Fischer zúčastnil recepce ke státnímu svátku ČR na ZÚ v Moskvě, kde vystoupil s projevem.

1