Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oficiální účast na mezinárodním strojírenském veletrhu Metalloobrabotka 2012

(Archivní článek, platnost skončena 04.07.2013.)

Ve dnech 28.5.-1.6. 2012 proběhl v Moskvě na výstavišti Expocentr 13. ročník Metalloobrabotky – mezinárodní výstavy zařízení, přístrojů a nástrojů pro kovodělný průmysl pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu RF, Vlády Moskvy a Obchodně-průmyslové komory RF. V letošním roce se zde představilo na 880 vystavovatelů (z toho 350 ruských) z 35 zemí světa. Oficiální účast ČR na tomto veletrhu zastřešovalo MPO ČR ve spolupráci s realizační firmou Rapid a asociací Svaz strojírenské technologie (SST). V rámci oficiálního stánku ČR se představily české firmy v rekordním počtu 29 účastníků a SST. Další 2 české společnosti se výstavy zúčastnily se samostatnou expozicí.

Realizátorem oficiální účasti na veletrhu byla firma Rapid, za Ministerstvo průmyslu a obchodu se zúčastnila jako projektový manažer paní Losenická. Seznam českých firem, které se v rámci oficiální expozice představily na výstavě, uvádíme v příloze.

Dne 29.5. 2012 navštívil českou expozici velvyslanec ČR v RF P. Kolář spolu s vedoucím ekonomického úseku ZÚ Moskva. Za doprovodu projektového manažera si prohlédli expozici, pohovořili s vystavovateli a vyměnili si názory na specifické podmínky úspěšné spolupráce s partnery z RF. Vystavovatelé se podělili se svými dosavadními zkušenostmi na trhu RF, hovořili o svých perspektivách, o možných oblastech spolupráce, které představují zájem jak české, tak i ruské strany. Velvyslanec je ujistil o tom, že ZÚ Moskva věnuje výstavám a podobným akcím z tohoto tradičního oboru velkou pozornost a je připraven české firmy i nadále podporovat.

Z rozhovorů se zástupci českých firem jednoznačně vyplynulo, že návštěvníci a potenciální partneři jeví zájem ospolupráci, informují se a probíhají konkrétní jednání směřující k uzavření zajímavých obchodních smluv. Čeští výrobci těží z dobré reputace svých technologií a dlouhodobých zkušeností z působení na ruském trhu, kde se většina z nich může opřít o přesvědčivé reference.

Rekordní a úspěšná účast českých vystavovatelů potvrdila tradičně velmi dobrou pozici našeho strojírenského a kovodělného průmyslu na ruském území. V situaci, kdy vývoz do zemí EU stagnuje, se čeští výrobci snaží svoji přítomnost na ruském trhu razantně posilovat. Stále platí, že představitelé ruského průmyslu mají velký zájem o české technologie. Tento zájem je však podmíněn tím, že český partner nabídne požadovanou kvalitu za rozumnou cenu. Rostoucí mezinárodní konkurence přitom způsobuje, že požadavky ruského trhu i jednotlivých ruských zákazníků jsou stále náročnější. Soudě však podle zájmu laické i odborné veřejnosti, kterému se česká expozice na výstavě těšila, se české strojírenské  technologie v Rusku prozatím prosazují velmi dobře.

Cílená prezentace na výstavě Metalloobrabotka byla bezpochyby přínosem nejen pro samotné účastnické firmy, ale i pro zviditelnění a prezentaci ČR jako spolehlivého partnera, který má co nabídnout. Ruská vláda, regiony i jednotlivé průmyslové podniky hodlají v příštích letech i nadále modernizovat základní výrobní prostředky, bez čehož je zvýšení konkurenceschopnosti ruského průmyslu nemyslitelné.

 

1

 

2