Velvyslanectví České republiky v Moskvě

česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní cesta ministra průmyslu a obchodu M. Kuby do RF

(Archivní článek, platnost skončena 22.06.2014.)

Dne 10.6. se uskutečnila krátká pracovní návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR M. Kuby (MK) v RF. Hlavním bodem programu MK byla schůzka s ministrem energetiky RF A. Novakem (AN). Tato schůzka byla dohodnuta na základě jednání mezi předsedou Vlády ČR P. Nečasem a prezidentem RF V. Putinem, při níž byl mimo jiné zmíněn problém s klesajícím objemem přepravy ropy přes ropovod Družba. Česká strana na setkání deklarovala jednoznačný zájem, aby byl tento ropovod využíván v co největší míře i nadále. Ruská strana dala najevo, že toto je obecně i jejím zájmem, nicméně využití ropovodu ruskými prodejci ropy záleží na jeho ekonomické výhodnosti a též zájmu konečných objednatelů ropy.

Za ČR se schůzky zúčastnil kromě MK CDA a.i. M. Klučar,  náměstek ministra P. Šolc, poradce ministra A. Kotalík, gen. ředitel společnosti Mero J. Pantůček (JP) a pracovník EÚ Moskva J. Pytlíček. Na ruské straně se jednání kromě ministra A. Novaka zúčastnili mj. představitelé Ministerstva energetiky RF (MER), I. Galkin a A Bogatyrev, dále pak vysocí představitelé koncernů Transněfť (prez. N. Tokarev), Rosněfť (viceprezidentka L. Kalanda, LK), Lukoil (V. Robertus), Gazpromněfť (A. Černěv), Tatněfť (A. Jagafarov), Bašněfť (A. Korsik), Russněfť (D. Guramovič).

MK v úvodu poděkoval ruské straně za vstřícnost a operativní přístup při sjednání této schůzky. Připomněl, že se takto setkávají na popud prezidenta RF V. Putina, který toto expertní setkání doporučil poté, co se při schůzce s předsedou Vlády ČR P. Nečasem v Soči (27.5.2013) dozvěděl o existenci uvedeného problému. Zatímco v první polovině 90. let bylo přes ropovod Družba přepravováno do ČR okolo 7 mil. t ropy  a ještě v r. 2009 činil tento objem cca 5,3 t, od r. 2010 začíná tento objem strmě klesat. V r. 2012 činil již jen něco přes 3 mil. t  a pro další roky se počítá s dalším snižováním. Celkový objem dodaného paliva z RF se přitom v čase příliš nemění, pohybuje se dlouhodobě okolo 7-8 mil. t. Dodávky zbývajícího objemu zajišťuje ropovod IKL.

Za jedno z řešení této nelehké situace označil MK možné založení expertní asociace představitelů českých, ruských, slovenských ukrajinských, běloruských (případně by se mohlo týkat i dalších zemí, jako je Polsko či Maďarsko) přepravců ropy, která by na základě společně dohodnutých pravidel určovala transparentním způsobem výši tarifů tak, aby udržovala rentabilitu provozu ropovodu. Česká strana podle MK tuto iniciativu velmi podporuje.

Ruská strana tuto iniciativu podpořila. Deklarovala, že co nejširší využití ropovodu Družba je obecně i jejím zájmem, nicméně využití ropovodu ruskými prodejci ropy záleží na jeho ekonomické výhodnosti a též zájmu konečných objednatelů ropy.

MK se s AN na závěr shodli, že jednání bylo užitečné, neboť si obě strany vyjasnily své postoje. Oba představitelé ocenili otevřený dialog a shodli se, že je třeba hledat další možnosti a projekty, které zajistí dlouhodobé trvání vzájemné spolupráce v ropném a petrochemickém průmyslu včetně dalšího využití ropovodu Družba. AN využil příležitosti a požádal českou stranu o formální podporu (na půdě EU) co největšího využití plynovodu OPAL a v budoucnu i Gazela (napojeny na systém Nordstream). MK tuto podporu přislíbil.

Jednání proběhlo v oboustranně přátelské atmosféře. Pozitivně lze hodnotit fakt, že ruská strana, ač využití kapacity ropovodu Družba zjevně nepociťuje jako závažný strategický problém (díky výstavbě nových terminálů a diverzifikaci přepravních cest má více alternativ), se jednání zúčastnila ve vysoce reprezentativním složení, které potvrzuje ochotu hledat v této situaci přijatelné řešení.