Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní cesta velvyslance do Republiky Baškortostán

(Archivní článek, platnost skončena 14.07.2013.)

Dne 26.6. 2012 se uskutečnila pracovní cesta velvyslance ČR v RF P. Koláře (PK) do hlavního města Republiky Baškortostán (RB) Ufy. PK, který do Ufy přicestoval na pozvání prezidenta RB R. Chamitova, doprovodili představitelé osmi českých firem a České exportní banky (ČEB). Společně s ním se pak zúčastnili jednání s nejvyššími představiteli RB, v jehož rámci získaly jednotlivé firmy možnost představit se a sdělit své další záměry spojené s tímto ruským regionem. Kromě těchto jednání se velvyslanec mj. zúčastnil tiskové konference uspořádané společností ČSA k nedávnému otevření přímé letecké linky Praha-Ufa a též slavnostního otevření českého vízového centra v Ufě.

Pracovní cesta velvyslance se uskutečnila na základě jednání mezi ZÚ Moskva, zplnomocněným představitelem RB při prezidentovi RF a administrativou prezidenta RB, která  byla zahájena již počátkem r. 2012. Baškirská strana v jejich průběhu vyjádřila eminentní zájem na dalším rozvoji vzájemných obchodně-ekonomických vztahů a navrhla české straně uspořádat pracovní cestu velvyslance do hlavního města RB Ufy. V reakci na tento návrh se ZÚ Moskva obrátil na představitele českých firem, z nichž mnozí potvrdili, že RB je pro ně velmi perspektivním regionem, kde realizují či plánují realizovat řadu zajímavých projektů. Na základě pozvání prezidenta RB R. Chamitova bylo nakonec dohodnuto, že pracovní cesta se uskuteční 26.6. 2012. Velvyslance doprovodili zástupci osmi českých firem (ČSA, Škoda Auto, OOO Gidravlik Pro, Enkom, Bauer Technics, Farmtec, Lasvit a Block) a České exportní banky.

Ihned po příletu PK uspořádala společnost ČSA na letišti v Ufě tiskovou konferenci věnovanou nedávnému otevření přímé letecké linky Praha-Ufa. ČSA prozatím provozuje čtyři lety (po dvou v každém směru) týdně. Vzhledem k tomu, že se tyto lety dobře obsazeny,, uvažuje společnost o zvýšení jejich počtu. PK otevření přímé linky přivítal s tím, že se jedná o výrazný impuls pro rozvoj dalších vztahů mezi ČR a RB.

S otevřením přímé linky souvisí i nedávné otevření českého vízového centra v Ufě, které PK následně navštívil. Kromě českého funguje dle slov baškirských představitelů již jen jedno zahraniční vízové centrum – italské. To vytváří dobré předpoklady pro zvýšení přílivu ruských turistů do ČR nejen z RB, ale i z přilehlých oblastí. Zatímco dosud museli místní zájemci podstupovat dlouhou a nákladnou cestu do Moskvy nebo Jekatěrinburgu, nyní mohou získat turistické vízum pro celý schengenský prostor přímo v Ufě. Kromě přínosu pro rozvoj turistického ruchu jsou tyto dvě události dobrou zprávou i pro české podnikatele, jimž se tak velmi zjednodušuje styk s jejich baškirskými partnery.

V odpoledních hodinách pak přijal celou českou delegaci prezident RB R. Chamitov (RC). V úvodu vyjádřil eminetní zájem RB spolupracovat s ČR na všech úrovních. Baškortostán si ČR velmi váží, má s ní nadstandardní vztahy („bratrská země“). Mimo jiné je ČR pro RB klíčovým ekonomickým partnerem (Pozn.: ČR zaujímá dle baškortostánských statistik za rok 2011 čtvrté místo mezi zahraničněobchodními partnery měřeno podle obratu a mezi zahraničními investory figurují české investice co do svého objemu na pátém místě.) Vzájemný zahraniční obchod je však bilančně nevyvážený, převážnou část tvoří dovoz surové ropy do ČR Dle RC by  Baškortostán  přitom uvítal kvalitní české výrobky a technologie, ať už z oblasti strojírenství, chemického průmyslu, zemědělství, automobilového průmyslu či dopravy. RB má tedy jednoznačný zájem na alespoň částečném vyrovnání vzájemné obchodní bilance prostřednictvím razantního zvyšování českého exportu v příštích letech.

RB se dle RC snaží v posledních letech vytvářet komfortní podmínky pro zahraniční investory (regionální daňové úlevy mohou dle platných pravidel investoři využívat až po dobu 10 let). Současně se vedení RB snaží postupně odstraňovat administrativní bariéry. Čeští podnikatelé a investoři jsou v RB vítaní a u vedoucích představitelů regionu mají otevřené dveře. Mezi základními směry možné spolupráce uvedl RC následující obory:

-                     High-tech a nanotechnologie

-                     zemědělství

-                     energetika (v RB se nyní buduje technopark se zaměřením na moderní technologie využívané v tomto oboru)

-                     kultura, vzdělání (výměnné pobyty studentů), sport (RB bude v nejbližších letech pořadatelem několika významných sportovních akcí s celosvětovým významem)

PK poděkoval za organizaci pracovní cesty a rovněž potvrdil velký význam RB pro Českou republiku. Konstatoval, že pro celou řadu českých podnikatelů se jedná již o důvěrně známou destinaci, region se stabilní vládou, rozvinutou ekonomikou a transparentní investiční politikou. Přivítal snahu bašk. strany o větší vyrovnání vzájemné obchodní výměny. Uvedl několik příkladů projektů českých firem, které spočívají v dodávkách technologicky vyspělého zařízení a tím pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost bašk. průmyslu: dodávky technologického zařízení pro zemědělství a výstavba moderních farem na klíč, rekonstrukce městských tepláren znamenající vysoké energetické úspory, strojírenské dodávky. V této souvislosti zdůraznil, že česká strana nabízí nejen konkurenceschopné výrobky, ale i konkurenceschopné financování těchto dodávek – zde jde nejen o ČEB, jehož zástupce se jednání zúčastnil, ale i o další komerční české banky.

Oba představitelé konstatovali, že pracovní skupina ČR-Baškortostán, která se v minulosti pravidelně scházela a vytvářela spolehlivou platformu pro vzájemné obchodně-ekonomické, kulturní a jiné vztahy, se již více než dva roky nesešla. Shodli se, že její činnost je třeba obnovit, neboť jde o instrument, pomocí něhož lze pravidelně sledovat proces realizace společných projektů a dalších vzájemně výhodných aktivit a poskytovat jim potřebnou podporu.

Dále se PK dotázal na názor baškirské strany ohledně přepravních cest  baškirské ropy do ČR. Podle našich informací bašk. ropná společnost Bašněfť neobdržela ve druhém čtvrtletí kvóty na export ropy přes ropovod Družba a ropa z RB k nám teče oklikou přes italský přístav Terst a ropovod TAL-IKL. Vyhovuje tento stav bašk. straně?

Z reakce RC vyplynulo, že bašk. strana se tímto problémem dosud nezabývala. RC přislíbil, že si o dané záležitosti zjistí co nejvíce informací a bude českou stranu informovat o případných opatřeních.

PK v závěru jednání vyzval přítomné zástupce českých firem, aby se přestavili a sdělili bašk. straně své záměry. RC si každého zástupce pozorně vyslechl a spontánně reagoval na jejich dotazy a návrhy. Všechny přítomné znovu ujistil, že bašk. strana má velký zájem na spolupráci a je připravena vytvořit českým firmám v regionu co nejlepší podmínky. V přítomnosti obou představitelů pak bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi českou firmou Farmtec a Ministerstvem zemědělství RB (reprezentované ministrem zemědělství a místopředsedou vlády RB E. Isajevem)  při realizaci cílového programu RB (týká se výstavby farem pro chování mléčného skotu a zvýšení mléčné produkce v regionu).

Obdobný průběh mělo i jednání v administrativě městského okruhu Ufa, kde delegaci přivítal první náměstek starosty I. Dmitrjuk (ID) a další představitelé metropole. ID seznámil PK se základními fakty o sociálně-ekonomickém rozvoji města Ufa. Konstatoval, že v posledních letech dochází k významným investicím do městské infrastruktury a město má v této souvislosti velký zájem na spolupráci s českými firmami. Jde především o rozvoj městské dopravy, modernizaci inženýrských a energetických sítí, atd. V této souvislosti byla zmíněna spolupráce s firmou Innekon, která s vedením metropole jedná o dodávkách moderních tramvají.

V závěru pracovní cesty navštívila oficiální delegace společnost OOO „Bars-Avto“, která je jedním ze dvou oficiálních dealerů vozů Škoda pro RB. Tyto automobily se dle představitele společnosti těší v regionu velkému zájmu (o čemž svědčilo i to, že v průběhu návštěvy delegace se v prodejně neustále pohybovalo několik potenciálních zákazníků). Automobily Škoda jsou v RB vnímány jako velmi kvalitní a spolehlivé vozy za příznivou cenu.

 

            RB je pro ČR jedním z klíčových ruských regionů z hlediska obchodně-ekonomické spolupráce. Jedná se o region s velmi dobrou makroekonomickou charakteristikou, který je čistým přispěvatelem do federálního rozpočtu. Z hlediska exportní a investiční výkonnosti, průměrných příjmů obyvatelstva, míry inovací v ekonomice, přílivu investic a dalších ukazatelů jde o jeden z nejúspěšnějších regionů celé RF. ČR zde má přitom velmi silné postavení (viz výše). Díky rozsáhlým zásobám ropy, zemního plynu a dalších surovin disponuje RB značnými finančními rezervami, které se snaží v posledních letech vkládat do rozvoje a diverzifikace ekonomiky. Plánuje se nebo již probíhá realizace významných společných projektů modernizace bašk. průmyslu, zemědělství, dopravní a jiné infrastruktury atd.

Odkazy na některé články z oficiálních stránek RB:

http://www.bashkortostan.ru/news/38096/?sphrase_id=85628

http://www.bashkortostan.ru/news/38109/?sphrase_id=85628

 

1

 

2

3