Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace grantového programu Jihomoravského kraje SoMoPro na ZÚ Moskva

(Archivní článek, platnost skončena 04.07.2013.)

Dne 23. května se v budově ZÚ Moskva uskutečnila prezentace projektu SoMoPro. Jedná se o regionální grantový program financovaný z rozpočtu Jihomoravského kraje a ze zdrojů Evropské unie, jehož cílem je přilákat zahraniční vědce do jihomoravského regionu.

Jihomoravský kraj (JMK) se v březnu 2012 při příležitosti návštěvy svých představitelů v Moskvě oficiálně obrátil na velvyslance ČR v RF s prosbou o pomoc při prezentaci projektu SoMoPro II v Moskvě. Jedná se již o druhou fázi tohoto projektu, kdy v rámci první výzvy (SoMoPro I), která probíhá od r. 2009 do r. 2013 bylo podpořeno 27 vědeckých pracovníků z různých zemí. Při druhé výzvě (SoMoPro II) se představitelé JMK hodlají zaměřit na další země včetně RF. Cílem je přilákání vědců především z exaktních oborů.

Vedoucí ZÚ Moskva přislíbil projekt podpořit a dohodl se s představiteli JMK na uspořádání prezentace SoMoPro II ve společenských prostorách ZÚ. V průběhu přípravy této prezentace oslovil ZÚ Moskva řadu vědeckovýzkumných zařízení, univerzit a dalších institucí (např. moskevskou Lomonosovu univerzitu, Sjednocený ústav jaderných výzkumů Dubna, Ruskou akademii věd a další subjekty) s pozváním zúčastnit se prezentace s perspektivou možné spolupráce s institucemi Jihomoravského kraje. Prezentaci, které se zúčastnilo cca 35 hostů z řad odborné veřejnosti, moderoval ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu M. Šifalda. Spolu s představiteli JMK, Masarykovy univerzity v Brně a dalších subjektů seznámili přítomné se zajímavou nabídkou. Zájemcům je nabízena práce v ČR za výhodných podmínek na projektech, které sami navrhnou. Grantová podpora bude k dispozici pro vědeckovýzkumné projekty z oblasti přírodních věd. Součástí výzvy je i nabídka na dlouhodobý pobyt pro zájemce i jejich rodiny v délce 1-3 roky v závislosti na trvání realizace daného projektu. Celkový rozpočet projektu dosahuje téměř 9 mil. EUR.

Nabídka JMK přítomné zaujala a značná část prezentace tak byla věnována jejich dotazům.

Odvážná a zajímavá iniciativa JMK zcela zásadně vybočuje z dosavadního rámce aktivit českých regionů zaměřených na možnou spolupráci s RF a jejími subjekty. Pokud by byla výzva úspěšná, vedla by k aktivní a dlouhodobé spolupráci mezi jihomoravskými a ruskými vědeckovýzkumnými institucemi. Taková spolupráce by se v budoucnosti mohla stát významným impulsem i pro realizaci dalších vzájemně výhodných aktivit v oblasti průmyslu, obchodu, vědy a techniky.