Velvyslanectví České republiky v Moskvě

x1_1
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace Tjumenské oblasti na ZÚ Moskva

Dne 15. dubna 2014 proběhla v prostorách ZÚ Moskva Prezentace ekonomického a investičního potenciálu Tjumenské oblasti za účasti gubernátora V.V. Jakuševa, tří vicegubernátorů, zástupců místní vlády a dalších vedoucích představitelů regionu.

Kromě toho se akce zúčastnili zástupci federálních ministerstev zahraničních věcí RF, regionálního a hospodářského rozvoje RF. Z české strany se zúčastnili velvyslanec V. Remek, M. Klučar, M. Bašta, J.Erben, M. Mareš a J. Pytlíček.

Početnou účast na české straně představovali zástupci bezmála 40 firem včetně zástupců vládních agentur CzechTrade, CzechTourism a Českého centra – Českého domu v Moskvě. Celkem se prezentace zúčastnilo cca 70 osob.

Akci zahájil velvyslanec ČR v RF, který mj. potvrdil zájem ČR o spolupráci s vybranými regiony RF. Následně vystoupil gubernátor Tjumenské oblasti, který prezentoval ekonomický potenciál Tjumenské oblasti a charakterizoval některé investiční projekty v regionu
(např. výstavbu závodu na výrobu polymerických materiálů, výstavbu komplexního dopravně logistického centra, plynofikaci municipalit aj. V další části představitel firmy PSG v Moskvě prezentoval aktivity firmy na ruském trhu. Jedná se o úspěšnou českou stavebně inženýringovou firmu, která dlouhodobě působí na ruském trhu včetně Tjumenské oblasti, kde realizuje velký investiční projekt výstavby paroplynové elektrárny ve městě Salechard. Na závěr prezentace vedoucí ekonomického úseku ZÚ Moskva naznačil možnosti zapojení českých firem do možných projektů v daném regionu. Návazně jednotliví představitelé českých firem představili svůj exportní potenciál.

Před vlastní prezentací proběhl pracovní oběd velvyslance s gubernátorem Tjumenské oblasti, na kterém byly projednány otázky spolupráce mezi Českou republikou a daným regionem. Po vlastní prezentaci následoval koktejl, v rámci kterého proběhla kontaktní jednání mezi zástupci obou stran. Akce byla také mediálně pokryta skupinou novinářů z Tjumenské oblasti včetně místního televizního kanálu, kteří se po skončení prezentace setkali s velvyslancem a gubernátorem.

Obrat obchodní výměny mezi ČR a Tjumenskou oblastí za rok 2013 dosáhl hodnoty cca 851 tis. USD, přičemž vývoz z oblasti do ČR činil cca 131 tis. USD a dovoz z ČR cca 720 tis. USD. Z ČR se vyvezlo zařízení pro oblast vodního hospodářství, suroviny pro výrobu piva aj.
Ve vývozu z Tjumenské oblasti dominují dřevařské výrobky. Přímo v oblasti působí 3 české firmy a pobočka České pojišťovny.

Podobné akce mají v podmínkách Ruska své nezastupitelné místo a jsou efektivním prostředkem ekonomické diplomacie ve sféře meziregionálních vztahů. Proto bude EÚ ZÚ Moskva v akcích podobného charakteru pokračovat.

2

 

3

4