Velvyslanectví České republiky v Moskvě

česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace Zlínského kraje na ZÚ Moskva

(Archivní článek, platnost skončena 26.05.2013.)

Ve dnech 13. – 19.5. 2012 proběhla v RF podnikatelská mise firem ze Zlínského kraje (ZK) pod vedením náměstka hejtmana J. Drozda (JD) za účasti dalších představitelů ZK a Krajské hospodářské komory ZK. Členové mise postupně navštívili Petrohrad, Moskvu a Samaru. V Moskvě se delegace zdržela od 15. do 17. května. Dne 16.5. pak ve spolupráci se ZÚ Moskva uspořádala prezentaci ekonomického a investičního potenciálu ZK za účasti více než 60 zástupců ruských firem, asociací a též ekonomických představitelů dvou ruských regionů – Republiky Tatarstán a Republiky Baškortostán.

Na přípravě podnikatelské mise začal ZÚ Moskva spolupracovat se ZK již v únoru t.r. Bylo dohodnuto, že v rámci podnikatelské mise umožní ZÚ Moskva zástupcům ZK organizaci prezentace a podnikatelského semináře. ZK se při přípravě této cesty opíral o Kontaktní centrum pro práci s východními trhy při Krajské hospodářské komoře ZK (podrobněji viz stránky ZÚ). Významnou měrou však při organizaci a vyhledávání partnerů pro zúčastněné české firmy přispěl EÚ ZÚ Moskva a též Česká centra-Český dům Moskva.

Vlastní prezentace ekonomického a investičního potenciálu ZK se uskutečnila 16.5. v budově ZÚ Moskva za účasti více než 60 hostů. Ti se postupně seznámili se Zlínským krajem obecně, jeho geografickou, demografickou i ekonomickou charakteristikou. Zvláštní pozornost byla věnována turistickému potenciálu ZK, který může nabídnout řadu zajímavých a potenciálně atraktivních turistických destinací od kulturních památek přes lázeňská zařízení až po přírodní rezervace. K této problematice rovněž vystoupila ředitelka zahraniční kanceláře agentury CzechTourism v Moskvě. V závěru prezentace byly představeny profily pěti přítomných českých firem – Mezservis, Vape, Walmag Magnetics, Vitar a Pozemní stavitelství Zlín.

Zástupci uvedených firem následně zahájili konkrétní jednání o možné spolupráci s potenciálními ruskými partnery. V rámci společenské akce, která bezprostředně následovala, též proběhla neformální jednání o mj. spolupráci Krajské hospodářské komory ZK a Českých center s Moskevskou obchodně-průmyslovou komorou. V neposlední řadě se též čeští zástupci seznámili s představiteli Republiky Tatarstán a Republiky Baškortostán, kteří jim navrhli zvážit v budoucnu uspořádání podnikatelské mise i v těchto perspektivních regionech.

prezentace 2

prezentace 1