Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úspěšné završení mnohaletých jednání o vypořádání zadluženosti bývalé SSSR a Ruské federace vůči České republice

(Archivní článek, platnost skončena 18.09.2014.)

Dne 10. září 2013 byla na Ministerstvu financí RF s konečnou platností úspěšně uzavřena jedna z mnohaletých otevřených kapitol v našich dvoustranných ekonomických vztazích – řešení dluhu bývalého SSSR a RF vůči ČR.

Dodatek č. 5 k Mezivládní dohodě o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice z r. 1994 podepsal v budově Ministerstva financí RF za českou stranu M. Klučar, CDA a.i., za ruskou stranu pak náměstek ministra financí RF S. Storčak.

Kromě výše uvedených představitelů se na české straně podpisového aktu zúčastnili vedoucí ekonomického úseku ZÚ Moskva M. Bašta, pracovník ekonomického úseku J. Pytlíček, pracovníci MF ČR P. Plášil a B. Rajčinec a též ředitel ČSOB A. Peterský. Na ruské straně se pak zúčastnili A. Kljušin a L. Čerepěnnikova za MF RF a ředitelé Vněšekonombank A. Staroseľskij, M. Karavajnyj a S. Maljavin.

Současně na MF RF proběhl podpis mezibankovního protokolu mezi ČSOB a ruskou bankou Vněšekonombank, jejichž prostřednictvím proběhne příslušná platba.

Původní ruský dluh ve výši cca 3,4 mld. USD byl z velké části umořen již v minulosti. V posledních letech se jednalo již jen o zbývající část pohledávky ve výši cca 8 mil. USD. Ruská strana podle zmíněného dodatku umoří tuto částku během 45 pracovních dnů od podpisu jednorázovou platbou ve výši cca 6,5 mil. USD. Znamená to tedy, že ruská strana uhradí 80 % svého závazku.

Předchozí dodatek k uvedené mezivládní dohodě počítal s postupným umořováním dluhu formou zbožové deblokace prostřednictvím soukromých subjektů, a to až do r. 2020. Zmíněná sleva je tak kompenzací za postup ruské strany umořit dluh jednorázovou splátkou ve formě finanční hotovosti, což je pro ČR mnohem výhodnější. Výtěžnost 80 % je v historii česko-ruských vzájemných vztahů jednoznačně nejúspěšnější. Splátky realizované v minulosti dosahovaly výtěžnosti pouze v rozsahu cca 20-50 %.

Jakkoli se nejedná z hlediska státního rozpočtu obou zemí o významnou sumu, úspěšné řešení této problematiky je díky profesionálnímu přístupu obou stran velmi dobrým signálem a příslibem pro další pokračování oboustranně výhodné obchodně-ekonomické spolupráce.