Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výstava „Ugol Rossii i majning“ 2012 v Novokuzněcku

(Archivní článek, platnost skončena 04.07.2013.)

Ve dnech 5. až 8. června 2012 v Novokuzněcku (Kemerovská oblast) proběhl 19. ročník výstavy „Ugol Rossii i majning“ věnované dobývání a prvotnímu zpracování uhlí. Na výstavní ploše více než 32 tis. m2 mělo expozice více něž 650 vystavovatelů z celkem 24 zemí. Podle předběžných dohadů výstavu se počet návštěvníků odhaduje cca na 24 tis. Výstava „Ugol Rossoo i majning“ v Novokuzněcku je beze sporu největší výstavou věnovanou oboru těžbě uhlí a jeho prvotnímu zpracování v Ruské federaci.

Výstava se oprávněně těší velké pozornosti zahraničních vystavovatelů i odborných návštěvníků. Region Kuzbasu je oprávněně považován za jeden z nejperspektivnějších v těžbě uhlí, současně těžba uhlí je v RF díky vlastnictvím různých holdingů propojena i s těžbou uhlí na Ukrajině a v Kazachstánu, proto výstava představuje mimořádnou možnost, jak oslovit nejen trh RF ale i významné části SNS a najít místo pro své technologie nebo výrobky na tomto širokém trhu. Tradičně je nejvíce zahraničních vystavovatelů  ze SRN.

Účast firem z České republiky byla v tomto roce bez oficiální podpory, avšak aliance CDT (Centrum dobývací techniky) si u výstavní společnosti Zephyr objednalo společný stánek pro české firmy. Celkem z ČR vystavovalo devět firem, a to včetně rozsáhlé expozice na volné výstavní ploše. Výstavu navštívil ve dnech 5. až 6. června vedoucí EÚ ZÚ Moskva J. Krs (JK) s cílem podpořit české firmy na této výstavě i v regionu.

Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnil vicegubernátor Kemerovské oblasti, starosta města Novokuzněck, ředitel Dusseldorfe Messe a další. Ze zástupců diplomatických úřadů byli přítomni Generální konzul SRN v Novosibirsku, vedoucí obchodního úseku velvyslanectví Polska v Moskvě, vedoucí obchodního úseku velvyslanectví Austrálie v Moskvě. Všichni jmenovaní včetně JK dostali možnost na zahájení výstavy přednést krátkou projen

Při jednání se zástupci Kemerovské oblasti, Kuzbaské obchodní a průmyslové komory i našimi firmami se ukázalo, že firmy z ČR v oblasti dodávek techniky pro dobývání uhlí patří v RF do tzv. „silné trojky“ (SRN, Polsko a ČR), většina dodávek směřuje do Kuzbaské uhelné pánve a do Vorkuty. Pro ilustraci – v posledních třech letech byla každoročně dodána do Kemerovské oblasti důlní a dobývací technika v objemu cca 50 až 60 mil USD, výhled na další dva až tři roky vypadá obdobně.

Na závěr pobytu JK proběhlo jednání s 1. viceprezidentskou Kuzbaské obchodní a průmyslové komory pí. Šavgulidze (se sídlem v oblastním centru Kemerovo).