Velvyslanectví České republiky v Moskvě

česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahraniční obchod ČR - RF v roce 2011 - rekord z r. 2008 překonán

(Archivní článek, platnost skončena 20.03.2013.)

Zahraniční obchod ČR-RF se v roce 2011 vyvíjel i nadále velmi dynamicky, a to i ve druhém pololetí, kdy se spíše očekávalo výrazné zpomalení. Vzájemný obrat vzrostl z 197,5 mld. Kč o 19,2 % na 235,3 mld. Kč. Potěšující je, že tahounem růstu obratu byl především český export, který se meziročně zvýšil o 37,6 % z 67,3 na 97,6 mld. Kč. Dovoz z Ruska vzrostl o 9,6 % z 130,1 na 142,6 mld. Kč. Optimistické předpoklady z počátku roku 2011 se potvrdily a došlo k překonání výsledků dosud rekordního roku 2008, a to zejména v českém vývozu (o více než 32 % v dolarovém vyjádření), ale i v obratu (o 1,9 %). V důsledku úspěšného českého vývozu a jen mírného růstu dovozu se též výrazně snížilo záporné saldo zahraničního obchodu ČR-RF, a to z 62,8 na 50 mld. Kč. Vzhledem k současnému globálnímu ekonomickému vývoji patrně nelze pro letošní rok s podobně optimistickým scénářem počítat. Potvrzuje se však, že význam ruského trhu pro české exportéry neustále roste a může být dobrou alternativou k trhům zemí eurozóny, které jsou pro ČR z hlediska objemu exportu i nadále klíčové.

Dynamika růstu vzájemného obchodu ve druhé polovině roku 2010 (srov. náš TIC č.j. 2215/2011) dávala tušit, že růst bude minimálně v prvním pololetí r. 2011 pokračovat. V posledním čtvrtletí došlo dle očekávání k výraznému zpomalení růstu českého dovozu díky zpomalujícímu se růstu cen se současným snížením objemu dovozu energetických a jiných surovin, které tvoří podstatnou část ruského importu do ČR. Naproti tomu si český vývoz  vysokou dynamiku udržel i nadále a poprvé za mnoho let jsme tak byli svědky toho, že přes výrazný růst obratu došlo k poklesu záporného salda vzájemného obchodu. Vzájemný obrat nakonec vzrostl o 19,2 % na 235,3 mld. Kč, z toho vývoz se zvýšil o 37,6 % na 97,6 mld. Kč, dovoz pak o 9,6 % na 142,6 mld. Kč. V dolarovém vyjádření byla dynamika ještě výraznější – obrat vzrostl ve srovnání s rokem 2010 o 28,7 % na 13,3 mld. USD, vývoz o téměř 50 % na 5,2 mld. USD a dovoz o 18,4 % na 8,1 mld. USD.

RF si upevnila pozici klíčového obchodního partnera ČR. Z hlediska dosaženého objemu obchodního obratu se posunula z 8. na 6. příčku (v roce 2009 byla dokoncena 10. místě) s podílem 4,2 %. V celkovém vývozu zůstala na 9. místě (v r. 2009 12. místo) s podílem 3,2 %. V celkovém dovozu pak klesla ze 4. místa na místo 5. s podílem 5,4 %.

Potvrzuje se rovněž trend dlouhodobého růstu podílu vývozu do RF na celkovém českém vývozu jakožto rozhodující složce národního HDP. Tak např. v r. 2000 zaujímal export do RF podíl 1,3 % z celkového exportu, v roce 2006 již 2,0 %. V roce 2011 pak došlo k poměrně razantnímu navýšení tohoto podílu na 3,2 % z 2,7 % v r. 2010 (jde o podíly z korunových hodnot). Měřeno objemem celkového exportu z uplynulého roku představuje toto 0,5 % navýšení podílu částku převyšující 10 mld. Kč.

Pokud jde o komoditní skladbu, pak v českém exportu převládaly ve sledovaném období následující položky podle nomenklatury SITC (2): silniční vozidla (23,1 % celkového vývozu), stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (10,9 %), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (10,1 %) a elektrická zařízení, přístroje wa spotřebiče (7,6 %).

Energetické suroviny byly i v letošním roce klíčovým artiklem ruského vývozu, byť jejich podíl na ruském exportu v uplynulém roce klesl z více než 81 % na 77,7 %. Pořadí si ve srovnání s předchozím rokem vyměnily položky ropa (40,1 %) a zemní plyn (37,6 %). Dále ČR z RF dovážela zejména rudy kovů a kovový odpad (3,9 %) a železo a ocel (3,0 %). Ve všech případech jde o podíly z korunových hodnot.

Dodávky ropy z RF do ČR v roce 2011 byly standardní, přičemž objemově došlo k meziročnímu snížení o 17,8 %. V absolutních hodnotách v korunovém vyjádření však dovoz ropy vzrostl (o 6,8 %) což bylo způsobeno pokračujícím růstem cen ropy. Dodávky plynu z RF zaznamenaly podle statistik ČR ve fyzickém objemu pokles o 15,8%. Díky růstu cen však hodnota v korunovém vyjádření vzrostla o 0,7 %.

Struktura komoditní skladby českého vývozu se v posledních letech postupně mění. Tradiční strojírenská produkce, která dříve v českém vývozu dominovala, je v absolutních hodnotách i nadále úspěšná, růst českého exportu však táhnou zejména výrobky automobilového a též lehkého průmyslu (lehké a investiční strojírenství, spotřební průmysl). Struktura dovozu z RF zůstává až na malé výkyvy neměnná.

Vývoj obchodní výměny mezi ČR a RF v uplynulých 5 letech dokumentuje níže uvedená tabulka (údaje dle celní statistiky ČR, tis EUR, tis. USD):

  Export ČR Import ČR Obrat Saldo

USD

Um. EUR

USD

Um. EUR

USD

Um. EUR

USD

EUR
2007 2 836,7 12. 2 075,1 5 616 6. 4 108,1 8 452,7 10. 6 18,3 -2 779,3 -2 033,0
2008 3 965,9 12. 2 708,6 9 089,7 5. 6 208,1 13 055,6 7. 8 916,8 -5 123,8 -3 499,5
2009 2 603,7 12. 1 876,3 5 384,0 5. 3 879,9 7 987,7 10. 5 756,2 -2 780,4 -2 003,6
  2010*/ 3 523,5 9. 2 662,6 6 808,7 4. 5 145,1 10 332,1 8. 7 807,7 -3 285,2 -2 482,6
    2011**/ 5 236,6 9. 3 767,4 8 064,8 5. 5 802,1 13 301,3 6. 9 569,4 -2 828,2 -2 034,7

 

  Pramen: MPO ČR (odb. ekonomických analýz)

  Pořadí RF mezi všemi zeměmi (Um.) je spočítáno dle korunových hodnot vývozu, dovozu a obratu.

         */ - definitivní údaje (srpen  2011)

         **/ - předběžné údaje     

Komentář:

Dynamika importu vzhledem k jeho ustálené struktuře přímo souvisí s růstem cen ropy a zemního plynu, který v uplynulém roce dokázal kompenzovat pokračující pokles fyzického objemu dovozu těchto surovin. V následujícím roce však nelze vyloučit pokles objemu dovozu i v hodnotovém vyjádření. Na druhou stranu, čeští exportéři dokázali těžit
z pokračujícího růstu ruské ekonomiky, který dle prvních odhadů ruského statistického úřadu Rosstat činil v uplynulém roce 4,3 %. Úspěch českého vývozu je velmi příjemným překvapením, vždyť dosud rekordní objem vývozu z roku 2008 se podařilo překonat již v období prvních 9 měsíců roku 2011.

Zvyšující se podíl vývozu do RF na celkovém českém vývozu ukazuje jednak na velký a dosud nenaplněný potenciál ruského trhu, jednak na rostoucí schopnost českých firem se na tomto trhu úspěšně orientovat, a to i včetně vzdálených regionů. Jestliže kdysi platilo, že mimo Moskvu a Sankt Petěrburg se vypravovaly převážně velké společnosti, případně jen zkušení obchodníci, v posledních letech zaznamenáváme stále čilejší a sebevědomější aktivity velkých, středních i malých českých firem v regionech jako je Tatarstán, Baškortostán, Lipecká, Sverdlovská, Čeljabinská, Novosibirská a Kemerovská oblast, Krasnodarský a Krasnojarský kraj a další. Tyto skutečnosti potvrzují správnost strategické orientace ČR na rostoucí trhy (země BRICS, Turecko, Jihovýchodní Asie a další), kde mají české firmy na rozdíl od trhů rozvinutých a nasycených reálnou možnost dále expandovat a rozšiřovat své aktivity.

Jak si povede český export do RF v roce 2012, bude nicméně záležet nejen na exportérech samotných, ale i na vývoji globální ekonomické situace.