Velvyslanectví České republiky v Moskvě

česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Aktuality

Dne 31. 12. 2014 nebude z technických důvodů pracovat notář velvyslanectví.

Aktuální doporučení k cestě do RF

V souvislosti se situací ve východních regionech Ukrajiny, MZV ČR nedoporučuje občanům České republiky cestovat a pohybovat se na území Ruské federace v blízkosti rusko – ukrajinské hranice, zejména v Rostovské oblasti. Cestování do tohoto regionu je v současné době spojeno se zvýšeným bezpečnostním rizikem.

 

Informace o státním občanství

Velvyslanectví České republiky v Moskvě by rádo upozornilo na ustanovení zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, podle kterých je možno učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky jen do 31. prosince 2014. Jedná se o ustanovení § 33 odst. 1, § 72 a § 73 uvedeného zákona.

§ 33

(1) Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která se narodila v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem. Prohlášení lze podat nejpozději do jednoho roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 72

Občan Slovenské republiky může do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 18a, 18b18c zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a nabýt takto státní občanství České republiky.

§ 73

Fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 35 odst. 1 písm. a) až c), avšak je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona starší 21 let, může do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, a nabýt takto státní občanství České republiky. Ustanovení § 35 odst. 2 a 3 se použijí obdobně.

--------------------

§ 35

(1) Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud

a)

má na území České republiky povolen trvalý pobyt,

b)

nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky,

c)

nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.