Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Harmonizovaný seznam podpůrných dokumentů

Harmonizovaný seznam podpůrných dokumentů - náležitosti pro podání žádosti o schengenské vízum

V Rusku je zastupitelskými úřady členských států Schengenu aplikován tzv. harmonizovaný seznam podpůrných dokumentů, které je povinen každý žadatel předložit k žádosti o udělení schengenského víza. Cílem tohoto opatření je sjednocení místní praxe při udělování víz.

Výčet požadovaných náležitostí naleznete v jednotlivých příslušných kapitolách tohoto segmentu (kapitola schengenské vízum). Informace, resp. znění textu harmonizovaného seznamu podpůrných dokumentů je přesně zakomponována do těchto kapitol. Náležitosti obecně nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů, fotografie, odpovídá-li stávající skutečné podobě a potvrzení o finančním zabezpečení