Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Schengenské vízum

Zápis na podání žádosti + úřední hodiny

Obecné informace

Harmonizovaný seznam podpůrných dokumentů

Schengenské vízum za účelem turistiky nebo léčby

Schengenské vízum za účelem obchodní cesty

Schengenské vízum za účelem kultury nebo sportu

Schengenské vízum za účelem studia nebo vědeckého výzkumu

Schengenské vízum za účelem zaměstnání

Schengenské vízum na základě pozvání

Schengenské vízum pro nezletilé děti držitelů pobytového titulu v ČR

Schengenské vízum na základě účasti v právnické osobě

Letištní průjezdní vízum

Udělení víza na více vstupů

Rodinný příslušník občana Evropské unie

Neudělení víza

Výjezdní příkaz

Pozvání

Zbrojní průvodní list

Vízový poplatek

Osobní údaje - Poučení pro žadatele o víza

Informace o právu cizince na přístup do Schengenského informačního systému (SIS)

Třetí země, jejichž státní příslušníci podléhají režimu předchozí konzultace nebo ex post informování dle Vízového kodexu

Výpočet dnů pro pobyt v Schengenském prostoru