Generální konzulát České republiky v Mnichově

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR

Prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., vyhlásil volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81 a stanovil dny jejich konání na pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

Případné druhé kolo voleb se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování by v tomto případě bylo zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn. případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek a sobotu 17. a 18. října 2014. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech výše uvedených volebních obvodů. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí se tedy neuskuteční. Volební zákon sice umožňuje při volbách do Senátu Parlamentu ČR hlasovat na voličský průkaz, vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoliv volebním okrsku výše uvedených volebních obvodů, v nichž jsou doplňovací volby vyhlášeny. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Zúčastnit se voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebních místnostech výše uvedených volebních obvodů mohou tedy i voliči, zapsaní do Zvláštního seznamu voličů, vedeného Generálním konzulátem ČR v Mnichově. Do něj mohou být zapsáni pouze občané ČR, kteří mají bydliště na území spolkových zemí Bavorsko, Bádensko-Virtembersko, Sársko nebo Porýní-Falc. Ti, kteří bydliště v jedné ze vyjmenovaných spolkových zemí mají, ale ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Generálním konzulátem ČR v Mnichově, zapsáni nejsou, se do něj mohli nechat zapsat pro volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR ve volebních místnostech výše uvedených volebních obvodů, vyhlášené na dny 10. a 11. října 2014, nejpozději 40. den před prvním dnem voleb, tj. do 31. srpna 2014. V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může ode dne vyhlášení voleb požádat před každými volbami do Senátu Parlamentu ČR, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. v případě vyhlášených voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR do 3. října 2014, nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. do 8. října 2014. Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. v případě voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR ve výše uvedených volebních obvodech nejdříve 25. září 2014, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím udanou adresu. Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před případným druhým kolem voleb do Senátu Parlamentu ČR, tj. v případě voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR ve výše uvedených volebních obvodech do 15. října 2014. Informaci pro veřejnost o volbách do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR lze nalézt na níže uvedené webové stránce Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz/volby-do-senatu-parlamentu-cr-971793.aspx