Stálá delegace České republiky při NATO v Bruselu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Nábor pracovníků do Mezinárodního sekretariátu NATO

Nábor pracovníků do civilní části ústředí NATO zajišťuje "Recruitment Office"

Nábor pracovníků do civilní části ústředí NATO zajišťuje "Recruitment Office" NATO v Bruselu, nábor do agentur a podřízených složek NATO zajišťují personální odbory těchto složek. Informace o většině volných míst jsou k dispozici na internetové stránce NATO www.nato.int Recruitment (včetně příslušných dotazníků). Informace o všech volných místech lze získat na personálním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR a pro vojenské složky také na Ministerstvu obrany ČR.

Stálá delegace věnuje velké úsilí náboru nových pracovníků z ČR do mezinárodního sekretariátu, spolupracuje s resorty i NBÚ při jejich vyhledávání. Pokud máte zájem o práci v Mezinárodním sekretariátu NATO (IS - International Secretariat), doporučujeme Vám kontaktovat Personální odbor MZV ČR nebo MO (vojáci z povolání a civilní pracovníci). Přihlášku je možné zaslat i prostřednictvím Stálé delegace.

I. Základní definice

1. Kategorie míst

Nabízená místa jsou v základním rozlišení odstupňována podle svého charakteru žebříčkem A, B, C, L.

  • A - juniorní, střední a seniorní management a úředníci (pracovníci s univerzitním diplomem a další požadovanou kvalifikací)

  • B - administrativní personál - sekretářky, nižší úřednický personál (spisovny, kartotéky, podatelna, účetní atd.), asistenti v rámci jednotlivých programů

  • C - technický personál - manuálně pracující (zahradníci, řidiči, údržbáři, atd.), ochranná služba

  • L - lingvisté - překladatelé do angličtiny a francouzštiny (rodilí mluvčí), tlumočníci by měli mít jeden z jazyků jako mateřský. Pro ruskojazyčnou oblast pracují v NATO tlumočníci a překladatelé hovořící rusky, anglicky a francouzsky.

2. Kontrakty

Kontrakty NATO s pracovníky IS jsou obvykle tříleté, při prvním přijetí se 6-měsíční zkušební dobou, v jejímž průběhu může i zaměstnavatel i zaměstnanec pracovní poměr předčasně ukončit. Zaměstnancům mohou být kontrakty i několikrát prodlouženy.

II. Výběrová řízení

1. Požadavky na uchazeče

Uchazeč o místo v kategorii A a B musí:

  • mít výbornou znalost jednoho ze dvou oficiálních jazyků Aliance (A,F) a nejméně dobrou pracovní znalost druhého oficiálního jazyka (nepožaduje se pro všechna místa)

  • mít bezpečnostní prověření nejméně NATO Secret (v ČR TAJNÉ) a pro většinu míst NATO Cosmic Top Secret (v ČR PŘÍSNĚ TAJNÉ); bezpečnostní certifikát pro NATO vystaví uchazeči na základě provedené bezpečnostní prověrky v ČR Národní bezpečnostní úřad; obdobné bezpečnostní prověření musejí mít uchazeči o místa ve všech kategoriích

Jazykové požadavky na uchazeče o místa v kategorii C jsou nižší, kandidát musí mít alespoň pracovní znalost jednoho z oficiálních jazyků NATO.

2. Počty vyhlašovaných volných míst

Počet volných míst v jednotlivých letech je značně rozdílný a závisí na prodloužení resp. neprodloužení kontraktů s jednotlivými pracovníky. Předem je tedy obtížné počty vyhlašovaných míst odhadnout. Aliance o prodloužení či neprodloužení a s tím souvisejícím zahájením výběrového řízení rozhoduje přibližně půl roku před vypršením existujícího kontraktu. Nová místa se zakládají spíše výjimečně.

3. Výběrové řízení

Adepti na práci v mezinárodním štábu NATO musí projít vnitroaliančním výběrovým řízením, jehož předmětem je ověření způsobilosti uchazečů k výkonu dané funkce v rozsahu požadavků vymezených v "post description".

Výběrová řízení na místa kategorie A NATO vypisuje přibližně 10 týdnů před datem, které "Recruitment Office" určí jako uzávěrku přihlášek pro určitou pozici. V průběhu této doby mohou členské země NATO zaslat seznam uchazečů o konkrétní post. Na volná místa se mohou hlásit uchazeči z těchto zemí také individuálně, ale přihláška zaslaná prostřednictvím MZV nebo MO je posuzována jako tzv. oficiální kandidatura.

Volná místa v kategorii B a C NATO vyhlašuje zpravidla jen 3-4 týdny předem, protože výběrové řízení je ve srovnání s kategorií A jednodušší.

Uchazeči musí předložit životopis v jednom z oficiálních jazyků Aliance a dva vyplněné formuláře "application for employment" ( jsou k dispozici i na internetu).

Interview se skládá zpravidla z:

  • písemného testu - odborné otázky toho druhu, co obsahuje již popis pracovního místa, jeho součástí je i ověření toho, zda je kandidát schopen navrhovat písemné dokumenty v jednom z oficiálních jazyků

  • ústního pohovoru - cca 3/4 hodiny - už při pozvání kandidáti obdrží "balíček" podkladů, obsahující brožurku a informace o tom, co mohou očekávat (vč. platu), zdravotní formulář, formulář na náhradu cestovních nákladů, atd.

Zkušební komise se skládá z 1-2 zástupců "mateřské" divize, zástupce další zúčastněné divize a zástupce administrace (obvykle vedoucího "Recruitment Office").

Zodpovídá:

D. Knapíková (dana_knapikova@mzv.cz)

Stáže v NATO – Výzva k podání přihlášek

Odbor lidských zdrojů NATO vydal dne 11.4.2011 Výzvu k podání přihlášek ke stážím v mezinárodním sekretariátu Aliance. více ►