Stálá delegace České republiky při NATO v Bruselu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kontaktní ambasáda NATO

(Archivní článek, platnost skončena 20.03.2013.)

Česká republika, konkrétně Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě vykonává od 1. 1. 2009 roli kontaktního velvyslanectví NATO v Republice Srbsko. K 1. 1. 2011 zahájila již druhý dvouletý cyklus v této roli.

Síť aliančních kontaktních ambasád byla vytvořena v roce 1992 na podporu Severoatlantické rady spolupráce (NACC), která se v roce 1997 změnila na Radu euroatlantického partnerství (EAPC).

Kontaktní ambasáda NATO (KA NATO) hraje klíčovou roli pro přenos informací mezi NATO (a jeho Sekcí pro veřejnou diplomacii) a dotyčnou partnerskou zemí. Mezi hlavní úkoly KA NATO patří:

  • šíření informací o NATO, jeho činnosti a politice ve vztahu ke klíčovým příjemcům: parlamentu a jeho výborům, novinářům, odborným a akademickým kruhům, vojenským představitelům země, klíčovým zainteresovaným obchodním kruhům, nevládním organizacím a širší veřejnosti
  • poradní činnost při identifikaci důležitých kontaktů a informačních potřeb a při přípravě cest aliančních představitelů
  • logistická a organizační pomoc při návštěvách vojenských a civilních představitelů
  • účast na těchto aktivitách
  • zpracování a zasílání tiskových zpráv a dalších zpráv o dění, relevantním z pohledu činnosti NATO, jakožto i zpráv o své činnosti 
  • hodnocení efektivity činností realizovaných NATO

Aktivity ČR v roli kontaktní ambasády v Srbsku můžete průběžně na sledovat jejích na webových stránkách: http://www.mzv.cz/belgrade.

Další informace naleznete v přiložené studii: Kontaktní ambasády NATO: nová dimenze zahraniční politiky ČR (2000 – 2005). Studie představuje koncept tzv. kontaktních ambasád (Contact Point Embassies/CPE) a zapojení České republiky do tohoto aliančního projektu. Analyzuje  působení českých ambasád v roli CPE v Litvě, Rakousku a Izraeli a mapuje jejich činnost a aktivity. Studie se rovněž věnuje vlivu působení ČR v roli CPE na její pozici v rámci NATO a dopadu na bilaterální vztahy.  

Kontaktní ambasády NATO: nová dimenze zahraniční politiky ČR (2000-2005) / Petr Just, Petr Zlatohlávek – Praha – Ostrava: Jagello 2000, 2005. – 39 s., dostupné z   http://data.idnes.cz/soubory/na_projekty/A060207_M02_KONTAKTNI_AMBASADY_NATO.PDF