Stálá delegace České republiky při NATO v Bruselu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministeriáda NATO 9.-10.října 2012

(Archivní článek, platnost skončena 23.10.2013.)

Ve dnech 9. a 10. října 2012 proběhlo v Bruselu zasedání ministrů obrany členských zemí NATO. Za ČR se jej účastnil 1. náměstek ministra obrany Ing. Vlastimil Picek. Zasedání ministrů obrany se svůj první den věnovalo implementaci tzv. obranného balíčku, přijatého na summitu v Chicagu v květnu tohoto roku. Jde o komplexní nastavení dalšího rozvoje schopností Aliance v době klesajících obranných rozpočtů a s výhledem na rok 2020.

Proběhlá diskuse se zaměřila na to, jak lépe využívat klíčový proces aliančního obranného plánování, v rámci něhož se spojenci zavazují budovat své vojenské schopnosti a jak dále postupovat v oblasti mnohonárodního rozvoje schopností (Smart Defence). Ministři v tomto kontextu podpořili další zlepšení aliančního obranného plánování a jeho využití v rámci politických diskusí i implementace domácích reforem.

Jednání se dále soustředilo na to, jak využívat společné financování Aliance v post-afghánském období a na lepší využívání zdrojů v současné obtížné finanční situaci, např. na oblast výcviku, vzdělávání či interoperability. V tomto kontextu byla Aliance informována o tom, že vláda ČR přijala Obrannou strategii České republiky, která reprezentuje náš záměr k zajištění obrany státu. Strategie odpovídá stávajícím aliančním požadavkům.

Druhý den jednání ministrů obrany byl zasvěcen dvěma aktuálně nejdůležitějším operacím pod vedením NATO, a to misi ISAF v Afghánistánu a operaci KFOR v Kosovu. V souvislosti s loňskými nepokoji na severu Kosova byla Aliance nucena přijmout řadu opatření ke snížení napětí a znovunastolení bezpečného prostředí a volného pohybu. Ministři byli informováni o současné bezpečnostní situaci v teritoriu, která je stabilní, nicméně stále křehká.

Co se týče Afghánistánu, proces předávání odpovědnosti za bezpečnost do afghánských rukou pokračuje navzdory některým potížím podle plánu a Afghánské bezpečnostní síly přebírají stále větší zodpovědnost především za vedení operací – v současnosti se podílí již na 90% operací a 60% z nich dokonce probíhá pod jejich vedením. V této souvislosti ministři schválili zahájení vojenského plánování nové mise pod vedením NATO v Afghánistánu po roce 2014, jejímž hlavním posláním bude poskytování výcviku, poradenství a asistence Afghánským bezpečnostním silám. Tato mise bude mít čistě nebojový charakter.

Ministři se také věnovali aktuální bezpečnostní hrozbě, kterou představují útoky příslušníků Afghánských bezpečnostních sil proti vojákům ISAF. K zamezení tohoto nebezpečí jsou přijímána opatřeních nejen ze strany Aliance či velení ISAF, ale také ze strany samotné afghánské vlády. Jde zejména o zvýšení kulturního povědomí vojáků ISAF a na afghánské straně zpřísnění podmínek přijímání vojáků a policistů.

Na okraj ministerského zasedání Aliance podepsal 1. NMO Ing. Picek s náměstkem ministra obrany Mongolska Avirmidem Batturem Memorandum o porozumění mezi našimi ministerstvy. Toto memorandum je standardním základem pro bilaterální spolupráci, zejména v oblasti výcviku a v mírových operacích. Na okraj ministerského zasedání se také krátce sešla Visegrádská čtyřka, tedy Polsko, Maďarsko, Slovensko a ČR k prodiskutování pracovního kalendáře polského předsednictví.