Stálá delegace České republiky při NATO v Bruselu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Před 8 lety vstoupila Česká republika společně s Polskem a Maďarskem do Severoatlantické aliance

Rozhovor velvyslance Füleho v ČRO 1, 12.3. 2007

Přesně před 8 lety vstoupila Česká republika společně s Polskem a Maďarskem do Severoatlantické aliance. Česko je v rámci misí NATO známé i 6. polní nemocnicí, která působila například v Iráku či Afghánistánu. Od dubna tam bude opět sloužit 98 našich vojáků a zdravotníků.

Jak hodnotíte práci českých jednotek v rámci Severoatlantické aliance?

- Na to se dá odpovědět velmi krátce a přitom jednoznačně - velmi vysoko jako práci odhodlaných profesionálů.
- Především naši vojáci patří mezi nejlépe hodnocené v různých aliančních misích. V této oblasti jsme si za těch posledních osm let udělali opravdu dobré jméno.
- Pojmem se v Alianci stal i náš přístup k ochraně před zbraněmi hromadného ničení. Právě v této době se v sídle NATO řeší certifikace unikátního tzv Centra excelence, které se nachází v ČR a které bude mít v oblasti ochrany proti chemickým, biologickým a radiologickým zbraním výrazný vliv na celou Alianci.
- Do určité míry také reforma AČR a její profesionalizace se staly dobrým příkladem transformace vojenských schopností - tedy vytváření menších, mobilnějších a samostatnějších sil.

NATO se v roce 2004 rozrostlo o další státy. Bude Severoatlantická aliance v rozšiřování pokračovat? Jaká bude budoucnost NATO?

- Ano, rozšiřování bude pokračovat. Stále je ještě řada zemí, které se chtějí stát členem NATO a jejichž členství může přispět k bezpečnosti severoatlantické oblasti.
- Na nedávném summitu NATO v Rize hlavy států a vlád konstatovaly, že probíhající proces rozšiřování Aliance je historickým úspěchem v prosazování stability, míru a spolupráce v Evropě.
- Dveře Aliance jsou tak otevřené pro nové evropské členy přesně v souladu s Washingtonskou smlouvou. Jestli pozvánku zahájit rozhovory o přistoupení dostanou všechny země, které jsou dnes zapojeny do Akčního programu členství, ukáže ale až příští summit v roce 2008.
- Aliance se bude přizpůsobovat novým výzvám nejen rozšiřujícím členstvím. Bude to místo ještě aktivnějšího politického dialogu o bezpečnostních otázkách mezi Evropu a Amerikou. Aliance bude prohlubovat vztahy s partnery. V neposlední řadě bude aliance pokračovat v transformaci svých vojenských schopností - směrem ke schopnostem expedičním.
- To, co se nezmění je ale základ Aliance - článek 5 a jeho mušketýrské: jeden za všechny a všichni za jednoho.Stále více se teď hovoří o situaci na Balkáně. Jak dlouho budou jednotky NATO v Kosovu rozmístěny v případě, že bude rozhodnuto o jeho statusu?


- Alianční mise KFOR má primární odpovědnost za zajištění bezpečnosti a udržení stability. Jednotky NATO budou proto v Kosovu tak dlouho, jak si to plnění těchto úkolů vyžádá.
- Naděje, že statutová jednání skončí kompromisem zainteresovaných stran se radikálně zmenšuje. V případě, že Rada bezpečnosti OSN vezme za této situace za základ návrh bývalého finského prezidenta Ahtissariho, pak bude Aliance připravena plnit všechny relevantní úkoly tam obsažené - např. pomoci při vytváření kosovských bezpečnostních sil.
- Dovršení statutových ujednání, spolupráce NATO a EU při jejich plnění a snaha ukotvit celý region v euroatlantických strukturách nicméně dávají šanci, že celý proces nepotrvá déle, než několik málo let.

Severoatlantická aliance zahájila na jihu Afghánistánu rozsáhlou ofenzivu proti členům Talibanu. Jak misi hodnotíte?

- Do operace Achilles je zapojeno 4,500 aliančních vojáků a 1000 afghánských a jde o zatím největší operaci mezinárodních sil ISAF pod velením NATO.
- Jsem přesvědčen, že tato vojenská operace bude úspěšná, podobně jako úspěšná bude naše snaha směřovat do těchto míst maximum naší pomoci.
- Cílem operace je totiž zbavit tuto část Afghánistánu od talibánských jednotek a tím vytvořit podmínky pro rekonstrukci země a její rozvoj.
- Jde o naplnění zásady, že bez bezpečnosti není udržitelný rozvoj a bez rozvoje není trvalé bezpečnosti.
- Dalo by se říci, že toto bude mottem jarní ofenzívy mezinárodních sil pod velením NATO.NATO a EU si v některých sférách zájmů často konkurují. Zaznělo už i na toto téma několik kritik. Měly by tedy spíše tyto 2 organizace spolu více spolupracovat?

- Určitě by měly více spolupracovat. Výzvy, které před námi stojí, jako např. Afghánistán, totiž nezvládne jedna organizace bez té druhé. Řešení dnešních problémů vyžaduje použití nejen vojenských, ale i civilních prostředků.
- Přidaná hodnota Aliance je právě v existenci efektivních vojenských prostředků a přidaná hodnota EU je naopak v existenci civilních prostředků.
- Právě vzájemně se posilující spolupráce obou organizací bude rozhodující pro situaci v Kosovu po přijetí nového statutu.
- Je asi řada důvodů, proč se nám v nejbližší době zřejmě nepodaří sblížit obě organizace institucionálně. Určitě je ale daleko více důvodů, proč bych měli hledat praktické oblasti pro vzájemné působení našich přidaných hodnot.

Rozhovor velvyslance Füleho v ČRO1, 12.3. 2007