Stálá delegace České republiky při NATO v Bruselu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Summit NATO v Chicagu 20.-21. května 2012

(Archivní článek, platnost skončena 09.05.2013.)

NATO připravuje svůj 25. summit v rodném městě prezidenta Obamy Chicagu ve dnech 20.-21. května 2012. Summit má navázat na rozhodnutí přijatá na summitu v Lisabonu v listopadu 2010 a posunout tak vpřed klíčové politiky Aliance a potvrdit transatlantickou vazbu.

Summit logo

Sumit se zaměří zejména na tři hlavní témata: alianční závazky v Afghánistánu v kontextu tranzice a období poté, zajištění schopností NATO potřebných k ochraně obyvatelstva a teritoria a k vypořádání se s bezpečnostními výzvami 21. století a posíletí sítě partnerství NATO napříč světem.

NATO je odhodláno podporovat Afghánistán i po roce 2014, kdy bude plně implementováno předání odpovědnosti za bezpečnost země z mise ISAF na afghánské síly. V Chicagu by měli hlavy států a vlád představit návrhy, jak tuto cestu uskutečnit, a zaznamenat tak své odhodlání zajistit, že se tato země nikdy znovu nestane základnou globálního terorismu.

V čase ekonomické nouze hledá NATO cesty, jak zajistit efektivnější využití peněz na bezpečnost. S finanční krizí v Evropě, značnými opatřeními na snížení deficitu ve Spojených státech a zesíleným tlakem na obranné rozpočty je přidanou hodnotou Aliance pomoci zemím pracovat společně. NATO má schopnost propojit síly a řídit multinárodní projekty. To je jedna z jeho silných stránek. V Chicagu se stane koncept tzv. Chytré obrany (Smart Defence) - větší prioritizace, specializace a spolupráce - dlouhodobou strategií v oblasti schopností. Tato strategie se skládá ze tří hlavních součástí: 1. soubor multinárodních projektů, které reagují na kritické nedostatky ve schopnostech; 2. dlouhodobější mezinárodní projekty, zahrnující protiraketovou obranu, projekt Alliance Ground Surveillance nebo air policing; 3. strategické projekty k roku 2020 pokrývající oblasti jako je sdílení informací, dohledu a průzkumu nebo doplňování paliva za letu.

V oblasti partnerství pracuje NATO v rámci nebo i mimo rámec existujících vazeb flexibilněji s partnery za účelem reagovat na globální výzvy. Chivago bude pro Spojence příležitostí rozšířit síť partnerství a prohloubit vztahy v době, kdy spolupráce není již považována za luxus, ale za nutnost.

Summit v Chicagu bude mít odvážný úkol proměnit slova v činy, tj. proměnit lisabonská rozhodnutí v konkrétní programy a iniciativy. To znamená, že Spojenci budou muset pokračovat v investicích do politického, vojenského a ekonomického kapitálu, aby udrželi NATO silné. A v současném kontextu to znamená, že musí Spojenci zůstat věrni principům NATO, připraveni udržet nutné schopnosti a zůstat otevřeni rozvoji vztahů s partnery.

Oficiální výstup ze summitu zde.

(Zdroj: Oficiální stránky NATO)