Stálá delegace České republiky při NATO v Bruselu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zastupitelský úřad ČR v Ammánu, vykonává od 1. 1. 2013 roli kontaktního velvyslanectví NATO v Jordánsku

(Archivní článek, platnost skončena 30.04.2014.)

Síť Kontaktních ambasád NATO (KA NATO) se začala vytvářet od roku 1992 na podporu aliančního partnerství a veřejné diplomacie. Kontaktní ambasády jsou otevírány v zemích, které jsou součástí Rady euroatlantického partnerství (EAPC), Partnerství pro mír (PfP), Středomořského dialogu (MD) a Istanbulské iniciativy spolupráce (ICI). V návaznosti na reformu partnerské politiky v dubnu 2011, byla síť kontaktních ambasád rozšířena i na globální partnery.

KA NATO hraje klíčovou roli pro přenos informací mezi NATO (a jeho Sekcí pro veřejnou diplomacii) a dotyčnou partnerskou zemí. Mezi hlavní úkoly KA NATO patří:

  •         šíření informací o NATO, jeho činnosti a politice ve vztahu ke klíčovým příjemcům: parlamentu a jeho výborům, novinářům, odborným a akademickým kruhům, vojenským představitelům země, klíčovým zainteresovaným obchodním kruhům, nevládním organizacím a širší veřejnosti
  •         poradní činnost při identifikaci důležitých kontaktů a informačních potřeb a při přípravě cest aliančních představitelů
  •         logistická a organizační pomoc při návštěvách vojenských a civilních představitelů</li>
  •         účast na těchto aktivitách
  •         zpracování a zasílání tiskových zpráv a dalších zpráv o dění, relevantním z&nbsp;pohledu činnosti NATO, jakožto i zpráv o své činnosti
  •         hodnocení efektivity činností realizovaných NATO

Informace o aktivitách ČR v roli KA NATO v Jordánsku budou průběžně umisťovány na její webové stránky: http://www.mzv.cz/amman.

V minulosti vykonávala Česká republika roli KA NATO v Litvě, Rakousku, Izraeli a Srbsku. Koncept KA NATO a zapojení České republiky do tohoto aliančního projektu představuje studie: Kontaktní ambasády NATO: nová dimenze zahraniční politiky ČR (2000 – 2005). Studie rovněž analyzuje působení českých ambasád v&nbsp;roli KA NATO v Litvě, Rakousku a Izraeli. Analýza čtyřletého působení ČR v roli KA NATO v Srbsku na své zpracování teprve čeká.

Velvyslankyně ČR v&nbsp;Srbsku Hana Hubáčková výkon KA NATO v Srbsku stručně shrnuje následovně: „Za čtyři roky působení v roli kontaktní ambasády se náš úřad zapojil do čtyř stovek akcí - podpořili jsme přes dvacet projektů srbských nevládních organizací, naši zástupci se účastnili sedmi desítek konferencí a proběhlo přes 40 jednání na vysoké úrovni. Podařilo se navázat dobré kontakty s bezpečnostní komunitou i s politickou sférou, zvýšit povědomí o bezpečnostní problematice, prohloubit vojenskou spolupráci a také přispět k dobrému obrazu České republiky“.

Kontaktní ambasády NATO: nová dimenze zahraniční politiky ČR (2000-2005) / Petr Just, Petr Zlatohlávek – Praha – Ostrava: Jagello 2000, 2005. – 39 s., dostupné z http://data.idnes.cz/soubory/na_projekty/A060207_M02_KONTAKTNI_AMBASADY_NATO.PDF