Velvyslanectví České republiky v Dillí

česky  english 

rozšířené vyhledávání

x6
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČR jako "Focus country" na konferenci ICEBF v Dillí

Kdy: 27.03.2014 - 28.04.2014, Kde: FICCI Federation House, Tansen Marg, Dillí

ČR se stala „focus country“ 1. ročníku konference “India – Central Europe Business Forum” (ICEBF), která proběhla ve dnech 27.-28.3.2014 v Dillí. ČR byla zastoupena patnáctičlennou podnikatelskou delegací, kterou vedl Ing. Ivan Jukl, MBA, vrchní ředitel sekce ekonomické MZV.

Konferenci „India - Central Europe Business Forum” (ICEBF) v Dillí ve dnech 27.-28.3.2014 zorganizovala Konfederace indických komor průmyslu a obchodu (FICCI) na žádost indického Ministerstva zahraničních věcí. ICEBF, které se zúčastnilo cca 150 účastníků ze 14 zemí “střední Evropy”, vytvořila prostor pro usměrněný dialog zástupců velkých, středních i malých firem z Indie a střední Evropy s cílem zmapovat stávající obchodní výměnu mezi oběma regiony, identifikovat stěžejní oblasti potenciální spolupráce    a zprostředkovat navázání přímých kontaktů mezi všemi zúčastněnými zeměmi.

Konference se skládala ze tří regionálních bloků a dvou bloků zaměřených na podporu investic. Oba dny konference byly uzavřeny sérií B2B jednání. ČR byla díky početnému zastoupení a doprovodným akcím na okraj ICEBF jmenována „Focus country“ konference. Českou delegaci vedl Ing. Ivan Jukl, MBA, VŘ SEK, který na okraj ICEBF uskutečnil ve dnech 27.-28.3.2014 také řadu bilaterálních jednání. V české podnikatelské delegaci byli zastoupeni zástupci Hospodářské komory ČR, instituce CzechInvest, CzechTrade a Česká exportní banka a firmy Doosan Škoda Power, FANS, Fer Kladno Inter Techno Trade Group, Škoda Auto India, Vítkovice Machinery Group a Zentity. „Knowlege Partner“ konference byla navíc mezinárodní advokátní kancelář Dentons, kterou zastupoval p. Petr Slach z její české pobočky. Za ČR na ICEBF vystoupilo celkem šest řečníků, tj. nejvíce ze všech zemí.

Účastníci konference jako oblasti s největším potenciálem označili zejména infrastrukturu, služby, environmentální technologie, vzdělávání, vědu a výzkum, zemědělství a zpracování potravin, farmaceutický průmysl a bankovní a finanční služby. Na ICEBF zazněla řada argumentů, proč by se měla Indie více zaměřit na zintenzívnění obchodní výměny se zeměmi střední Evropy, např. střední Evropa má komparativní výhodu v relativně levné pracovní síle, která je současně vysoce kvalifikovaná, právní systém střední Evropy je díky členství v EU kompatibilní se systémem západní Evropy, na který jsou indičtí podnikatelé zvyklí, možnost využívání evropských strukturálních fondů v letech 2014-2020 především v oblasti energetiky, infrastruktury a dopravy. Indie by se mohla inspirovat řadou příkladů zdařilé privatizace nefunkčních státních podniků ve střední Evropě, které se podařilo přetavit v úspěšné firmy. Jako hlavní překážky obchodní výměny byly naopak často jmenovány nedostatečná infrastruktura a neexistence fungujících dodavatelských řetězců v Indii, dosud nesjednaná FTA mezi EU a IN nebo nedostatečný počet ekonomických zón se zajímavými pobídkami ve střední Evropě (výtka IN).

Pro ČR byla účast na ICEBF vítaným PR, kdy se dlouhodobě profiluje jako jedna z nejaktivnějších a nejviditelnějších zemí střední Evropy v Indii. Vzhledem k tomu, že ČR byla „Focus country“, řada moderátorů jednotlivých bloků se pro příklad dobré praxe uchylovala právě k ČR a opakovaně zaznívaly příklady českých firem úspěšných v Indii, např. Škoda Auto, Škoda Power, Baťa, Tatra, Jawa atd., ČR jako ideální místo pro dovolenou nebo kongresovou turistiku.

ZÚ Dillí zorganizovalo jménem ČR jako „Focus country“ pro všechny účastníky ICEBF a indické obchodní partnery a zástupce státní správy dne 26.3.2014 uvítací recepci, které se zúčastnilo přes 300 osob v čele s prezidentem FICCI Sidharthou Birlou, jedním z nejvýznamnějších indických průmyslníků.

galerie


ICEBF 2014, New Delhi