Velvyslanectví České republiky v Dillí

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hospodářská komora a oborové podnikatelské mise v Indii

(Archivní článek, platnost skončena 30.08.2013.)

Hospodářská komora České republiky zvítězila ve výběrovém řízení vyhlášeném Evropskou komisí a koordinovaném Evropskou asociací obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES a stala se tzv. Národním kontaktním místem pro realizaci projektu „European Business & Technology Centre in India“. Projekt je zaměřen na organizaci evropských podnikatelských misí do Indie ve vybraných oborech – biotechnologie, energetika, životní prostředí a doprava.

Místním organizátorem v Indii bude EBTC (European Business & Technology Centre) – speciální podnikatelské centrum zřízené a spolufinancované Evropskou komisí. EBTC má sídlo v Dillí a regionální kanceláře v Bombaji, Bangalore a Kalkatě. Více informací o činnosti EBTC najdete v brožuře a informačním letáku (viz níže). Českým firmám se otevírá unikátní příležitost zúčastnit se za zajímavých finančních podmínek celoevropských podnikatelských misí do Indie ve výše uvedených oborech, kde se budou moci setkat s partnery nejen z Indie, ale i z dalších zemí EU.

Předběžný seznam podnikatelských misí:

1.    Biotech Business & Research Delegation, 5. – 9. listopad 2012, Bangalore

2.    Energy Business & Research Delegation to „Renewable Energy World Conference and Expo“, 7. – 9. listopad 2012, New Delhi

3.    Environment Business & Research Delegation, listopad 2012 (termín bude upřesněn), Bombaj

4.    Transport Business & Research Delegation to the Urban Mobility Conference cum Exhibition, 5. – 8. prosinec 2012, New Delhi

Hospodářská komora ČR uspořádala ve středu 20. června 2012 kulatý stůl „Rozumíme podnikání v Indii“. Kulatého stolu se kromě 20 českých podnikatelů zúčastnil i zástupce EBTC v Indii p. Monish Verma, který účastníky seznámil s aktuálními výzvami pro evropské firmy v Indii a představil služby, které EBTC poskytuje. Velvyslanec Indické republiky v Praze J. E. pan Venkatesan Ashok doplnil informaci o aktuálním stavu v bilaterálním vztahu Indie a ČR.

V rámci dvou panelů diskutovali účastníci o hlavních překážkách v přístupu na indický trh a o nejvhodnějších formách spolupráce s indickými partnery. Bylo mj. konstatováno, že existují značné rozdíly mezi městskými aglomeracemi a indickým venkovem, zejména v souvislosti s přístupem k technologiím na ochranu životního prostředí. Přibližně 80% vody se stane vodou odpadní, přičemž velké aglomerace upravují necelých 30% těchto odpadních vod, menší municipality dokonce nedosahují ani 4%. Tento obor tedy pro české firmy skýtá značné příležitosti. Životní prostředí je také jedním s vybraných sektorů, které EBTC podporuje, dále jsou to biotechnologie, energetika a doprava. České firmy se během neformální výměny zkušeností také shodli, že indický trh má oproti čínskému významné výhody, především vysokou vzdělanost pracovní síly a schopnost inovací. Značnou roli hraje také vysoká penetrace angličtiny a tedy lepší možnost pro české firmy dorozumět se se svým indickým partnerem. Účastníci také diskutovali otázky týkající se certifikace a standardů, efektivních způsobů dopravy a jejích nákladů, zásad pro komunikaci s indickým partnerem. Shodli se, že interkulturní aspekty také hrají jistou roli, je třeba dodržovat zvyklosti během obchodních jednání s indickou stranou a respektovat místní specifika. Celková znalost prostředí a dodržování pravidel ve vzájemných vztazích je důležité, především s důrazem na trpělivost, na druhé straně je na místě ostražitost, protože Indové jsou velmi dobří obchodníci.

EBTC je zaměřeno na vytváření obchodních příležitostí pro evropské firmy. V rámci své činnost se také zabývá výzkumem a vývojem, ale v aplikované formě, tedy tak, aby byly přímo využitelné pro obchodní příležitosti. Disponuje zkušenými experty ve čtyřech uvedených oborech:

BIOTECHNOLOGIE: Biotechnologická řešení klimatických změn, červená, bílá a zelená biotechnologie, Bioinformatika

ENERGETIKA: Solární energie (fotovoltaická, termální), větrná energie, biomasa / bioenergetika, vodní elektrárny, ekologické zpracování uhlí, energetické úspory

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Vodní a odpadové hospodářství, zpracování pevného odpadu, čištění vzduchu, zelené stavebnictví, zelená chemie

DOPRAVA: Intelligent Transport System (ITS), dopravní řešení zaměřené na snižování oxidů uhlíku, hybridní technologie

Seznam podoborů není vyčerpávající. EBTC poskytuje evropským firmám služby také v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zabývá se právním poradenstvím a prostřednictvím svých regionálních kanceláří shromažďuje aktuální informace o vývoji na místní úrovni.

Více informací k EBTC lze nalézt na http://www.ebtc.eu/ .