Velvyslanectví České republiky v Dillí

česky  english 

rozšířené vyhledávání

newdelhi_ambassador_miloslav_stasek
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Indie se soustředí na rozvoj vztahů se střední a severní Evropou

Indické ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo obchodu a průmyslu spolupracují na posílení obchodních a ekonomických vztahů se zeměmi středí a severní Evropy. Jedná se o region celkem 35 zemí, o němž je Indie přesvědčena, že skrývá značný potenciál obchodní a ekonomické spolupráce, který však není prozatím dostatečně využit. Za účelem podpory spolupráce s regiony střední a severní Evropy připravila obě ministerstva program seminářů a konferencí, které probíhají od začátku r. 2014.

Ve spolupráci indického Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva obchodu a průmyslu, Konfederace indického průmyslu (CII) a konzultačních a auditorských společností Deloitte & Touche a Avalon Consulting vznikl program podpory spolupráce Indie s regionem střední a severní Evropy formou kulatých stolů ve vybraných svazových státech Indie.

Konzultační společnosti Deloitte & Touche a Avalon Consulting za tím účelem zpracovaly studie o možném rozvoji spolupráce Indie se zeměmi střední a severní Evropy. Společnost Deloitte & Touche zpracovala studii „Obchodní a investiční vztahy mezi Indií a střední Evropu – studie příležitostí“ a společnost Avalon Consulting studii „Posílení (urychlení) ekonomické spolupráce mezi Indií a severní Evropou“, které ukázaly, že oba regiony skrývají značný potenciál rozvoje obchodní a ekonomické spolupráce s Indií.

Dne 10.1.2014 byl uspořádán kulatý stůl v Džamšédpuru (svazový stát Džarkhand), kterého se zúčastnil obchodní rada ZÚ Dillí Jiří Janíček, dále vedení společností TATA Steel, TATA Motors, TATA Hitashi Construction Machinery a řady dalších významných společností sídlících ve státu Jharkhand.

Kulatý stůl v Čandígarhu (hlavním městě svazových států Pandžábu a Marijány) se uskutečnil dne 20.1.2014, kde ZÚ Dillí reprezentovala Kateřina Gregorová. V Čandígarhu mají své sídlo významné firmy z oblasti IT (Quark, Infosys, Dell, IBM, TechMahindra), stát Paňdžáb je zároveň největším producentem indické pšenice (téměř 20% celkové produkce). Svazový stát Harijána je jedním z ekonomicky nejrozvinutějších svazových států Indie a je současně největším indickým producentem osobních automobilů a traktorů.

Kulatého stolu v Ahmedábádu ve svazovém státu Gudžárát dne 24.1.2014 se zúčastnila Jana Peterková. Ahmedábád je významným centrem farmaceutického, chemického a textilního průmyslu a klenotnického průmyslu (opracovávání diamantů), Ahmedábád, je proslaven automobilovým průmyslem (montovnu zde mají firmy Tata, Peugeot, Ford a montovna Suzuki jsou ve výstavbě).

Celý cyklus uvedených setkání byl zakončen dne 21. února 2014 v Novém Dillí konferencí na téma „Posílení ekonomické spolupráce mezi Indií a regionem střední a severní Evropy“, na které se sešli zástupci obou výše uvedených indických ministerstev, CII, konzultačních firem, významných indických společností a ve dvou blocích měli možnost představit svoji zemi z hlediska investičních příležitostí vedle velvyslance M. Staška také velvyslanci Maďarska, Polska, Malty a Slovinska, Švédska, Norska, Dánska, Islandu a Litvy.

Akce konané na podporu rozvoje obchodní a ekonomické spolupráce mezi Indií a regiony střední a severní Evropy přitom zakončením cyklu výše uvedených kulatých stolů nekončí. Ve dnech 27.-28.3.2014 se uskuteční konference „India – Central Europe Business Forum“, které se zúčastní i ČR. Organizátorem této konference je opět indické Ministerstvo zahraničních věcí společně s Ministerstvem Obchodu a průmyslu Indické republiky, realizátorem je komora FICCI.

Dosud uskutečněné akce byly zeměmi střední a severní Evropy hodnoceny velmi pozitivně, neboť přispěly ke zlepšení informovanosti indické podnikatelské sféry o možnostech spolupráce s uvedenými regiony. Evropským zemím obou regionů nabídly možnost řady setkání se zástupci indických firem a možnost prezentace obchodních a investičních příležitostí.

Galerie


CII Roundtable for Central and Northern Europe 2014