Velvyslanectví České republiky v Dillí

česky  english 

rozšířené vyhledávání
electrical_line_photo_michal_kodym_large
Foto: Michal Kodym

Situace indické ekonomiky

Indie je součástí regionu, který prochází v současnosti mimořádnou ekonomickou a sociální transformací. V případě Indie se dá hovořit o ekonomickém zázraku, kdy se podařilo zemi v krátkém časovém horizontu přetransformovat z ekonomiky založené ryze na zemědělství na světovou velmoc, pokud jde o výrobu IT technologií.

Světová finanční a hospodářská krize postihla indickou ekonomiku jen částečně díky uzavřenosti ekonomiky a absorpční schopnosti indického vnitřního trhu. Ačkoliv se HDP od r. 2007 zpomaluje a v r. 2012 dosáhl růst HDP 5,5 %, výkon indické ekonomiky patří dlouhodobě mezi výkonné státy. Příčinou poklesu indické ekonomiky v posledních dvou letech je pokles průmyslové výroby, pokles exportu a zvyšující se deficit zahraničního obchodu, mající za následek prohlubování deficitu běžného účtu platební bilance. Dále nízké vládní výdaje a slabá spotřebitelská poptávka. Na uvedeném vývoji mají podíl faktory, jako je chybějící, nedostatečná anebo zastaralá infrastruktura, energetická nesoběstačnost země, nerovnoměrné rozložení růstu jednotlivých svazových států a mnoho dalších faktorů. Uvedené nedostatky jsou způsobeny slabou hospodářskou politikou vlády, jež nebyla doposud schopna prosadit důležité finanční a ekonomické reformy. Podstatný vliv mají na snížení tempa růstu indické ekonomiky rovněž vysoko nastavené úrokové sazby, jejichž cílem je snížení inflace. Samostatnou kapitolou je pak výše investic vkládaných do ekonomiky v porovnání s investiční potřebou země danou obrovským potenciálem rozvíjejícího se indického trhu. I zde je na vině slabá a neefektivní politika současné vlády a zanedbávání podmínek vytvářených zahraničním investorům.

Na druhé straně je nutno vidět i pozitiva současného ekonomického vývoje Indie, kterými jsou postupné snižování deficitu státního rozpočtu, snižování vládního dluhu, snižování inflace, pokles nezaměstnanosti a růst HDP tempem stále ještě výrazně vyšším než je tempo přírůstku obyvatelstva. V důsledku této skutečnosti (i přes absolutní roční přírůstek obyvatelstva ve výši 20 milionů) roste zároveň HDP na jednoho obyvatele.

Celková výše přímých zahraničních investic plynoucích do Indie dosáhla v roce 2012 hodnoty 27,3 miliardy USD, což je oproti roku 2011 (31,5 miliardy USD) pokles o 13,5%. Uvedený ukazatel odráží pokles růstu indické ekonomiky v roce 2012 a rovněž odráží politiku indické vlády ve vztahu k zahraničním investorům. K největším investorům patří Mauritius (převažující indická komunita), USA, Velká Británie, Singapur, Nizozemí, Japonsko.

V prosinci roku 2012 dosáhl indický export výše 24,88 miliard USD, což odpovídá v meziročním vyjádření poklesu o 1,92%. Jedná se o osmý po sobě následující pokles exportu. V období od dubna do prosince 2012 dosáhl indický export hodnoty 214,2 miliardy USD, což znamená ve srovnání s rokem 2011 (226,55 miliardy USD) pokles o 5,5%. V prosinci roku 2012 dosáhl indický import výše 42,55 miliard USD, což odpovídá v meziročním vyjádření růstu o 6,26%. V období od dubna do prosince 2012 dosáhl indický import hodnoty 361,27 miliardy USD, což znamená ve srovnání s rokem 2011 (363,87 miliardy USD) pokles o 0,71%.

Podle objemu HDP v hodnotě zhruba 700 mld. USD je 11. největší ekonomickou světa, ale měřeno paritou kupní síly je již na 4. místě. Vysoká meziroční tempa hospodářského růstu dosahují v průměru 6 – 8%.  Indie je navíc největší demokracií s tržní ekonomikou. V zemi existuje silný soukromý sektor s významným postavením malých a středních podniků. Zdrojem hospodářského růstu je především soukromá poptávka a investice, vývozy hrají menší roli. Obrovský a nenasycený vnitřní trh se vzrůstající poptávkou po spotřebním zboží a vzrůstající životní úroveň vyvolávají potřebu modernizace průmyslu a budování infrastruktury všeho druhu. Indie se tak stává vhodnou destinací k umístění zahraničního, tedy i českého zboží.

Dnes má Indie nejvíce miliardářů z celého asijského kontinentu (mezi desítkou nejbohatších lidí světa jsou dva Indové). Relativní politická stabilita v zemi, rozsáhlé přírodní bohatství, početná a levná pracovní síla, zdravý soukromý sektor a významné postavení malých a středních podniků i rozšířená znalost angličtiny vytvářejí vhodné podmínky pro další hospodářský růst.

Z důvodu nedostatečně vybudované infrastruktury, která by umožnila efektivní přesun zboží, se Indie zaměřila na vývoz služeb, díky němuž se dnes honosí titulem „centrum světových služeb“. Od zač. 21. st. se v Indii prudce rozmohl tzv. outsourcing (přesun podpůrných firemních procesů na jinou firmu v levnější zemi) a offshoring (přesun celého nebo části podniku do levnější země), a to především v oblasti IT a call-center.  Rovněž potenciál spotřebního trhu v Indii je díky rozšiřování spotřebitelské poptávky i do chudých venkovských oblastí a růstu střední třídy (čítající téměř 400 mil. obyv. - srovnatelné s trhem EU), obrovský. Individuální spotřeba se na HDP podílí plnými 67 % (v Číně pouze 42 %).

Největší výzvou domácí ekonomiky však nadále zůstává boj proti chudobě (přibližně 22% obyvatel žije pod hranicí chudoby), nedostatečně rozvinutá infrastruktura, přebujelá byrokracie a rychle rostoucí populace (přírůstek 1,5% ročně). Indie se musí vyrovnávat s třicítkou vzájemně nesrozumitelných jazyků, koexistencí několika rozdílných kulturních tradic a náboženství a v neposlední řadě velmi obtížným aplikováním ekonomických opatření v 27 administrativně a legislativně rozdílných svazových státech. Indie potřebuje zajistit stabilní růst HDP na minimální úrovni 6,8%, aby mohla čelit domácím výzvám včetně právě vysoké chudoby.

Podle odhadů Goldman Sachs bude velikost indické ekonomiky v r. 2015 na úrovni Itálie a v r. 2040 se stane třetí největší ekonomikou světa. Oproti stárnoucímu Západu Indie disponuje na léta dopředu masou lidského kapitálu, které indická vláda hodlá poskytovat kvalitnější vzdělání. Indie se snaží posílit svůj (nejen ekonomický) vliv mezi svými sousedy a v tomto duchu realizuje i tzv. Look East Policy se zřetelem na posílení vztahů s asijskými dynamickými ekonomikami (SAARC, BIMSTEC, ASEAN, Jižní Korea apod.), svou pozici prosazuje i v rámci neformálních formací (BRIC, IBSA, G4).

Oficiální účast České republiky na veletrhu dobývací techniky IMME Kalkata 2014

thumb

Ve dnech 3. až 6. prosince 2014 se v Kalkatě uskutečnil 12. ročník veletrhu těžební techniky International Mining & Machinery Exhibition - IMME 2014. Česká republika byla na uvedené výstavě zastoupena formou oficiální účasti, kterou… více ►

Nepál získal první letoun L410 – úspěch v Nepálu otevírá dveře Letu Kunovice k prodeji letadla do dalších zemí jižní Asie

l410

Dne 11. října 2014 se za účasti velvyslance M. Staška, honorárního konzula ČR v Nepálu V. Agarwala, zástupců nepálského ministerstva civilního letectví, obchodního ředitele Aircraft Industries a.s. (Let Kunovice) M. Kožíška a vedení společnosti… více ►

Česká republika se stala partnerskou zemí investiční konference Global Investors Summit v Indore, Madhjapradéš

summit_indore

Ve dnech 8. až 10. října 2014 se v Indore, obchodním centru svazového státu Madhjapradéš uskutečnil 4. ročník investiční konference Global Investors Summit. Zúčastnilo se jej 4 500 delegátů z Indie i ze zahraničí, které na akci uvítal předseda… více ►

Mise českých firem do východoindických států Džharchand, Západní Bengálsko a Odíša

obchodni_mise_do_v_statu_indie

Ve dnech 15. až 20. září 2014 se uskutečnila mise českých firem do východoindických svazových států Džharchand, Západní Bengálsko a Odíša. Delegaci vedl velvyslanec České republiky v Indii Miloslav Stašek a zúčastnily se jí společnosti Aircraft… více ►

Jedenáct českých společností prezentovalo své výrobky na potravinářském veletrhu v Goa

potravinarctvi_v_goa

Dne 12. září 2014 se velvyslanec Miloslav Stašek zúčastnil jako hlavní host slavnostního zahájení 11. mezinárodního veletrhu „Hospitality, Food and Beverages Pro Expo 2014“ v Goa, na kterém se prezentovalo jedenáct českých společností. Účast na… více ►

Indie a ASEAN

asean_india

Spolupráce se zeměmi ASEAN patří mezi indické ekonomické priority. více ►